Savonlinna-Säämingin seurakunta leikkaa Lähetysseuran tukia

Savonlinna-Säämingin seurakunta siirtää lähetystukia Suomen Lähetysseuralta Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien boikotoimille lähetysjärjestöille. Myös Kirkon Ulkomaanavun saamasta tuesta kohdistetaan jatkossa noin prosentin verran lähetystyöhön. Kirkkoneuvoston päätöksen pohjana ovat Helsingin ja Vantaan yhtymien ratkaisut lopettaa asteittain tuet lähetysjärjestöiltä, joiden ne katsovat suhtautuvan kielteisesti seksuaalivähemmistöihin ja naispappeuteen.

Kirkkoherra Sammeli Juntunen ei hyväksy kriteerejä, joiden perusteella Helsingin ja Vantaan seurakunnat ovat ratkaisunsa tehneet.

- Ne vaarantavat pienten, mutta laadukkaiden lähetysjärjestöjen toiminnan teologisesti kestämättömin perustein. Suomen Lähetysseuran työtä ei ole tarkoitus arvostella, Juntunen sanoo.

Hän muistuttaa, että kirkolliskokouksen parisuhderukousta koskeva päätös muotoiltiin siten, että kirkon oppi ei sen myötä muutu.

- Toivon, ettei muissakaan seurakunnissa suostuta tällaiseen kirkkopoliittiseen lähetystyön vaikeuttamiseen, jota Helsingissä ja Vantaalla tunnutaan ajavan.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan prosentuaalisesti eniten nousee Radiolähetysjärjestö Sanansaattajille osoitettava tuki. Myös Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle, Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle sekä Evankeliselle Lähetysyhdistys Kylväjälle kohdistetut avustukset nousevat.

Savonlinna-Sääminki osoittaa verotuloistaan vuosittain kaksi prosenttia eli noin 101 000 euroa lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Lähetyskannatus seurakunnassa on huomattavasti korkeampi kuin valtakunnassa keskimäärin.