Professori: Uskonnonopetuksen muutosehdotukset dramaattisia

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi pitää lukiokoulutuksen uskonnonopetuksen uudistamisehdotusta erittäin huolestuttavana.

- Uskonnonopettajien työllisyys laskisi dramaattisesti. Kun vanhat opettajat jäisivät viroistaan eläkkeelle, niin virat lopetettaisiin. Yhden uskontokurssien toteutuessa tehtävään palkattaisiin helposti sivutoiminen opettaja. Näen muutosehdotuksen dramaattisena, Kallioniemi sanoo.

Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa opetusministeri Krista Kiurulle tiistaina 17.12. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon osalta pakollisten kurssien määrä alenisi kolmesta yhteen kaikissa ehdotetuissa vaihtoehdoissa.

Mikäli muutos toteutuisi, Kallioniemen mukaan uskonnonopettajien koulutusmääriä jouduttaisiin varmasti miettimään ja muiden opetettavien aineiden määrää laajentamaan.

- Jo nyt useilla opettajilla on uskonnon lisäksi lukiossa psykologian ja filosofian tunteja. Ehdotus tulee toteutuessaan muuttamaan monia nykyisiä ajatusrakenteita. Pelkään, että jos se toteutuu, se tulee myös vaikuttamaan pitkässä juoksussa koko teologiseen alaan, sen haluttavuuteen ja siihen, millaisilla tiedoilla ja taidoilla esimerkiksi uskontoa opetetaan alakoulussa. Opettajankoulutuksessa luokanopettajille opetetaan didaktiikkaa ja opetus perustuu siihen, että opiskelijat omaavat lukion tiedot ja taidot.

Kallioniemi katsoo, että mikäli lukion opiskelijat opiskelevat vain yhden kurssin uskontoa, heidän uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistyksensä jää hyvin ohueksi.

- Uskonto on laaja-alainen kouluaine, johon on perinteisesti kuulunut laaja määrä erilaisiin tiedonaloihin kuuluvaa tietoa - eksegetiikasta uskontotieteeseen. Ei ole mitenkään mahdollista opiskella tätä yhden kurssin puitteissa niin, että lukion opiskelijat saisivat valmiudet elää ja olla dialogissa moniuskontoisessa yhteiskunnassa. Valinnaisuus ei välttämättä tarkoita todellista valinnaisuutta, sillä epäilen vahvasti, että kouluihin tulee joku alaraja, millä valinnaiset kurssit järjestetään.

Lue myös: Tuntijakoehdotus vähentäisi lukion uskonnonkursseja

(Kuva Arto Kallioniemestä: Jani Laukkanen)