Piispat haluavat, että pappisvirkaa koskeva varoitus säilyy kirkkolaissa varoituksena – "Muistutus antaisi lievemmän vaikutelman"

Kuva: Olli Seppälä

Evankelis-luterilaisen kirkon piispojen mielestä pappisviran hoitoa koskevaa varoitusta ei pidä muuttaa muistutukseksi uudessa kirkkolaissa. Kirkkolakiesityksessä esitetään sanaa muistutus, jotta pappisviran hoitoon liittyvää rangaistusta ei sekoitettaisi varoitukseen, jonka työnantaja voi antaa palvelussuhteeseen liittyvänä moitteena.

Piispat julkistivat lausuntonsa kirkkolakiesitykseen tällä viikolla. Kotimaan uutisen piispojen kannasta niin sanottuun tunnustuspykälään voi lukea täällä.

Palvelussuhteeseen liittyvän varoituksen antamista käsitellään uudessa kirkkolainsäädännössä osana erillislakia evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta.

Pappisviran hoitoon liittyvää varoitusta, jonka siis ehdotetaan muuttuvan muistutukseksi, käsitellään kirkkolaissa. Piispainkokous toteaa, että pappisvirka poikkeaa olennaisesti virkamiesoikeudellisesta virkasuhteesta. Pappisvirkaan liittyvän varoituksen voi antaa tuomiokapituli, jos pappi ei ole pysynyt kirkon tunnustuksessa tai jos hän toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta, laiminlyö niitä tai käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla. Tuomiokapituli voisi entiseen tapaan myös pidättää papin pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi sekä määrätä tämän menettämään pappisvirkansa.

Piispat toteavat lausunnossaan, että vaikka varoituksen muuttamisella muistutukseksi halutaan selkiyttää eroa työnjohdollisiin reagoimiskeinoihin, piispainkokous ei pidä tehtyä muutosesitystä hyvänä.

"Pappisviran hoitoon liittyvä varoitus tulee säilyttää", piispainkokouksen lausunto toteaa. Perusteluja ei esitetä.

Piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi kommentoi asiaa kysyttäessä.

"Piispainkokouksen mielestä tällainen muutos tekisi tilanteen sekavaksi ja antaisi helposti vaikutelman, että muistutus olisi paljon lievempi asia. Piispainkokouksen mielestä on tarkoituksenmukaista ja selkeää, että molemmissa tapauksissa puhuttaisiin varoituksesta", Kopperi vastaa sähköpostitse.

Piispojen mukaan konfirmaatio säilytettävä virkasuhteen kelpoisuusehdoissa

Piispainkokous kiinnittää lausunnossaan huomiota myös virkasuhteen kelpoisuusehtoihin tehtyyn muutokseen. Lakiesityksessä evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta todetaan, että virka- tai työsuhteeseen otettavan on oltava kirkon jäsen, jos tehtävät liittyvät "jumalanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen, sielunhoitoon tai edustamiseen". Voimassa olevassa kirkkolaissa edellytetään jäsenyyden lisäksi konfirmaatiota.

Uudessa lakiesityksessä konfirmaatiota voitaisiin pitää vain eduksi luettavana seikkana muuten tasavertaisia hakijoita vertailtaessa. Piispat eivät puolla muutosesitystä.

"Kirkko on lähtenyt siitä, että työntekijän on sitouduttava siihen yhteisöön, jonka palvelukseen hän tulee. Sen lisäksi pykälässä mainittuja tehtäviä tekeviltä työntekijöiltä on edellytetty jonkinlaista ymmärrystä siitä, mikä kirkko on ja sitoutumista sen uskoon. Tämä tulee ilmi konfirmaation edellyttämisestä ja sen myötä myös rippikoulusta", piispainkokouksen lausunnossa kirjoitetaan.

Piispat pitävät epäjohdonmukaisena tilannetta, jossa seurakunnan luottamushenkilöltä edellytetään konfirmaatiota mutta viranhaltijalta ei.

"Piispainkokouksen mielestä virkasuhteen kelpoisuusehdoissa tulee säilyttää vaatimus konfirmaatiosta", lausunnossa todetaan.

Lue myös:

Kirkolliskokousta jakava tunnustuspykälä voidaan piispojen mielestä siirtää pois kirkkolaista

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.