Piispainkokous: Uusi avioliittolaki ei muuta kirkon avioliitto-opetusta – mutta keskustelu asiasta saa jatkua

Joensuussa koolla ollut piispainkokous antoi yksimielisen 11-sivuisen selonteon, jossa se kuvasi vallitsevan tilanteen kirkon kannalta, kun uusi avioliittolaki astuu ensi vuoden maaliskuussa voimaan. Piispat toivovat kuitenkin keskustelun jatkuvan.

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi selonteon pitäytyvän reformaation aikana syntyneeseen käsitykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Avioliittolain muutos ei muuta kirkon käsitystä asiasta.

– Selonteossa muistutetaan, että vaikka kirkko ei vihikään samaa sukupuolta olevia pareja, niin seurakunnan tulee kohdella kaikkia pareja tasavertaisesti avioliittoa ja perhettä koskevissa asioissa. Aina kirkossa ei ole tähän kyetty.

"Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan ja heitä tulee kohdella perheenä, vaikka heidän avioliittonsa onkin solmittu muussa kuin kirkon järjestyksessä", todetaan selonteossa.

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole kirkolle ongelma, vaikka heitä ei kirkon voimassa olevan opetuksen mukaan voikaan vihkiä. On kysyttävä, miten voimme heitä palvella, Mäkinen sanoi.

Hänen mukaansa papit voivat soveltaa rekisteröityjä parisuhteita varten luodun rukoushetken kaavaa saman sukupuolen avioliittoihin sen jälkeen, kun uusi avioliittolaki on tullut voimaan. Mäkinen myös toivoi, että seurakunnat antavat tähän tarkoitukseen tilojaan, mutta seurakunnan päättävät itse tilojensa käytöstä. Myös yksittäiset papit voivat kieltäytyä rukoushetkestä.

Selonteossa viitataan myös piispainkokouksen selvitykseen vuodelta 2010, jossa todettiin, ettei olemassa olevan lainsäädännön mukaan rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ole este toimia kirkon työssä. Sama pätee myös avioliiton solmimiseen samaa sukupuolta olevan kanssa.

"Kirkon työntekijän tulee julistus- ja kasvatustyössä seurata kirkon avioliitto-opetusta, jonka suuntaviivat ilmaistaan Katekismuksessa ja muissa kirkollisissa kirjoissa. Samalla kirkon työntekijällä kuten muillakin jäsenillä on oikeus osallistua avioliitosta käytävään keskusteluun sekä kirkon sisällä että yhteiskunnassa yleensä", sanotaan selonteossa.

Arkkipiispa Mäkinen ei tiedotustilaisuudessa halunnut lähteä ennakoimaan, mitä seurauksia mahdollisesti on papille, joka vastoin kirkkojärjestystä vihkii samaa sukupuolta olevan parin. Mäkinen ei myöskään halunnut ennakoida, mihin suuntaan tai konkreettisiin ehdotuksiin piispojen toivoma keskustelu avioliittolaista kirkon sisällä johtaa.

Tiedotustilaisuudessa mukana ollut Kuopion piispa Jari Jolkkonen tiivisti selonteon annin kolmeen kohtaa. Ensinnäkään kirkon opetus avioliitosta ei muutu, toisekseen kaikkien ihmisarvoa kunnioitetaan ja kolmanneksi pappeja ohjeistetaan toimimaan oikein eli noudattamaan kirkkojärjestystä.

Piispainkokouksen selonteko on kirkolliskokouksen toimeksianto. Lisäksi on valmisteilla asiaan liittyvä juridinen selvitys, joka valmistuu tänä syksynä, sekä seurakunnille suunnattua keskusteluaineistoa avioliittolaista. Kirkon avioliittokäsityksestä on myös tekeillä tutkimus.

Kuvat: Cristian Medel. Kirkon työntekijöitä Pride-marssilla 2016.

Lue myös:

Kirkkohallitus antoi avioliitto-ohjeen: Pappi ei voi toimittaa siviilivihkimistä