Kirkkohallitus antoi avioliitto-ohjeen: Pappi ei voi toimittaa siviilivihkimistä

Pappi voi toimittaa vain kirkollisen vihkimisen, ei siviilivihkimistä, korostaa Kirkkohallituksen hiljattain seurakuntiin lähettämä avioliitto-ohje.

Ohje on osa kirkkoherranvirastoille annettua virastonhoidon ohjetta, joka otettiin käyttöön vuonna 2013. Avioliitto-ohjeen päivitetty versio hyväksyttiin Kirkkohallituksen virastokollegiossa tämän vuoden huhtikuussa.

Päivitetyssä ohjeessa korostetaan, että kirkollinen vihkiminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa edellyttää avioliitolain ja kirkkolain noudattamista.

Uudessa avioliiton edellytyksiä käsittelevässä tekstikappaleessa muistutetaan, että avioliittolain mukaan papilla ei ole toimivaltaa siviilivihkimisiin vaan ainoastaan kirkollisiin vihkimisiin. Jotta kyseessä olisi kirkollinen vihkiminen, tulee vihkimisen ohjeen mukaan täyttää "kirkkolainsäädännössä määrätyt ehdot ja muodot" eli esimerkiksi noudattaa kirkkokäsikirjassa annettua kaavaa. Heti tämän jälkeen ohjeessa todetaan, että mikäli vihkijällä ei ole vihkimisoikeutta, vihkiminen on mitätön.

Ohjeesta saattaa saada käsityksen, että mikäli papin toimittama vihkiminen ei noudata kirkon vihkimiselle asettamia ehtoja ja muotoja, vihkiminen olisi mitätön.

Niin ohjeessa ei kuitenkaan Kirkkohallituksen hallinto-osaston johtajan, kirkkoneuvos Pirjo Pihlajan mukaan väitetä.

– Tässä ei oteta kantaa siihen, Pihlaja sanoo.

Kirkkohallitukselle asiasta hiljattain lausuneiden oikeusoppineiden kanta asiaan on yksimielinen: avioliiton pätevyys ei riipu siitä, noudattaako vihkiminen kirkon asettamia ehtoja ja muotoja.

Selvitys avioliittolain vaikutuksista kirkolle valmistunee syksyllä

Avioliittolaki muuttuu ensi keväänä. Maaliskuun 2017 alusta lähtien laissa ei puhuta enää miehestä ja naisesta vaan kahdesta henkilöstä.

Kirkkohallituksessa on parhaillaan tekeillä selvitys avioliitolain muutosten vaikutuksista kirkolle. Selvityksen on määrä valmistua syys–lokakuussa.

Pirjo Pihlajan mukaan avioliittolain muutos ei ole millään lailla vaikuttanut avioliitto-ohjeen päivitykseen, vaan kysymys on tavallisesta ohjeen päivitysprosessista. Hän huomauttaa, että vihkimisen edellytyksiä käsittelevän kohdan lisäksi päivitettiin esimerkiksi ohjeita, jotka koskevat kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen kirkkoon liittymistä sekä isyyden tunnustamista vihkijälle.

– Tavoitteena on koko ajan selkeyttää ja parantaa ohjeistusta siten, että seurakunnissa voidaan ongelmallisissa tilanteissa etsiä tulkintalinjausta ohjeista.

Avioliiton edellytyksiä käsittelevän uuden kappaleen taustalla on Pirjo Pihlajan mukaan pyrkimys tehdä ohjeesta aiempaa selkeämpi. Vaikka tekstikappale sellaisenaan on ohjeessa uusi, Pihlajan mukaan samoja asioita käsiteltiin myös vanhassa avioliitto-ohjeessa.

– Kirkkohallitukseen tulleiden kysymysten perusteella on ohjetta päivitettäessä haluttu samalla selkeyttää ohjeistusta avaamalla aiempaa enemmän lakien säännöksiä tekstiin eikä tyytyä pelkästään viittaamaan kyseisiin säännöksiin alaviitteinä.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Oikeusoppineet yksimielisinä: Papin avioliittolain mukaan vihkimä avioliitto on pätevä