Piispa Seppo Häkkinen kolumnissa: Priden taustalla vaikuttava ihmiskäsitys on kirkon opetukselle vieras

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen kommentoi uudessa kolumnissaan kirkon osallistumista Helsinki Prideen. Häkkinen kirjoittaa Itä-Häme-lehdessä julkaistussa kolumnissa, että asiasta käydyn keskustelun voi tiivistää ajatukseen, jonka mukaan kirkko on avoin kaikille mutta ei kaikelle. Häkkinen on julkaissut tekstin myös omalla Facebook-sivullaan.

Päätöksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisesta Pride-kumppanuudesta teki Kirkkohallituksen johtoryhmä. Häkkinen kirjoittaa, että johtoryhmän tarkoituksena lienee ollut sanoa, että kirkossa on tilaa kaikille ja kaikenlaisille ihmisille.

"Tässä ajatuksessaan se liittyy piispainkokouksen vuoden 2016 selontekoon. Sen mukaan kirkossa on tilaa erilaisille perheille, yksineläville, eronneille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville", piispa toteaa.

Hän jatkaa, että vähemmistöihin kuuluvat ovat liian usein joutuneet kohtaamaan kirkossa torjuntaa ja kunnioituksen puutetta. Häkkisen mukaan Jumalan kodissa on paikka jokaiselle ja Jumalan rakkaus ulottuu kaikkialle.

Hänen mukaansa samaan aikaan on selvää, ettei kirkko ole avoin kaikelle.

"Tästä näkökulmasta katsottuna Kirkkohallituksen johtoryhmän päätös antaa tukensa Pride-viikolle on ongelmallinen, sillä sen taustalla vaikuttava ihmis- ja avioliittokäsitys on kirkon opetukselle vieras ja osin sen vastainen", Häkkinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa sukupuoli ei ole pelkkä sosiaalinen, ihmisten luoma konstruktio vaan "Luojan antama ja Kristuksen vahvistama asia".

"Ihmisyyttä ja seksuaalisuutta koskevan kirkon opetuksen mukaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton. Näin kaksi sukupuolta sekä miehen ja naisen avioliitto ovat Jumalan tahtomia instituutioita", piispa kirjoittaa.

Häkkisen mukaan kirkon ei tule olla avoin sellaisille vieraille ideologioille, jotka pyrkivät murtamaan sen opetusta ihmisestä, avioliitosta ja seksuaalietiikasta.

"Kirkon pitää uskaltaa pitää esillä omaa perinteistä näkemystään avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Kyse ei ole ahdasmielisyydestä vaan siitä, millaiseksi Luojamme on ihmiselämän tarkoittanut, jotta yksilöt, perheet ja yhteiskunta eläisivät hyvää elämää."

Kuva: Pasi Leino

Lue myös:

Kirkkohallitus ei linjannut kirkon avioliittokäsitystä – kansliapäällikkö Pekka Huokuna selventää Pride-päätöstä

Konservatiivisten järjestöjen johtajat liittyvät kannanotossa kirkon Pride-kumppanuutta moittivaan rintamaan

Neljä kirkkoherraa tyrmistyi Priden tukemisesta: "Kirkkohallituksen johtoryhmä käveli Raamatun sanan yli"

Suomen evankelis-luterilainen kirkko virallisesti Helsinki Priden tukijaksi – "Kirkko haluaa elää kaikkien lähimmäistemme rinnalla"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.