Piispa Matti Repo oli vieraana anglikaanien Lambeth-konferenssissa – "Vaikeita kysymyksiä ei ole kirkossa viisasta ratkaista äänestämällä kyllä tai ei"

Lambeth-konferenssiin osallistui anglikaani­piispoja 165 maasta eri puolilta maailmaa. Englannin kirkon johtaja, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby toimitti konferenssin päätösmessun Canterburyn tuomiokirkossa viime sunnuntaina. Kuva: Richard Washbrooke

Maailman anglikaanisten kirkkojen piispojen runsaan viikon kestänyt Lambeth-konferenssi päättyi maanantaina Englannin Canterburyssa. Ekumeenisena vieraana mukana ollut Tampereen piispa Matti Repo arvioi, että kokouksella oli suuri merkitys piispojen yhteyden vahvistamisessa.

– Tälle kokoukselle on ollut leimaa-antavaa kirkon hengellisen ja missionaarisen olemuksen painottaminen sekä Canterburyn arkkipiispan Justin Welbyn henkilökohtainen panos, Repo kertoo.

Tämä Lambeth-konferenssi ei julkaissut erityisiä päätöslauselmia, joiden hyväksynnästä olisi pitänyt äänestää.

– Osanottajat eivät lainkaan äänestäneet kyllä tai ei -vaihtoehdoista. Kustakin aiheesta oli valmisteltu paperi, joka sisälsi ensinnäkin asiaan vaikuttavan perustan esittelyn ja kirkon käsityksen kertaamisen, mutta niiden jälkeen ehdotetut uudet sitoumukset oli puettu "kutsun" muotoon: kokous kutsuu kussakin aiheessa Anglikaanisen kirkkoyhteisön neuvotteluelintä (ACC) kehittämään asiaa edistäviä yhteisiä muotoja.

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo osallistui konferenssiin ekumeenisena vieraana. Kuvassa mukana Yhdysvaltain episkopaalisen kirkon johtava piispa Michael B. Curry. Kuva: Matti Repo

Seksuaalisuutta koskevasta teemasta ei käyty debattia

Kysymykset seksuaalisuudesta ja avioliitosta jakavat anglikaanisia kirkkoja. Revon mukaan tähänkin kokoukseen kohdistettiin voimakkaita odotuksia tai epäluuloja. Yhtäällä oltiin huolissaan siitä, että kokous vahvistaa aiemmat päätökset yksinomaan miehen ja naisen avioliitosta, kun sen pitäisi ottaa niihin etäisyyttä ja lausua selvä tuki seksuaalivähemmistöille.

– Toisaalla puolestaan esitettiin toiveita, että kokous asettaisi sanktioita niille kirkoille, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. Kumpaakaan ei valitulla päätösmenettelyllä olisi voinut tapahtua.

Koko seksuaalisuutta koskeva teema oli vain lyhyesti esillä ja muutamalla lauseella upotettuna ihmisarvoa koskevaan laajempaan kokonaisuuteen.

– Siitä ei edes käyty yleistä debattia eikä varsinkaan äänestetty. Kokous kuitenkin pitäytyi kirkon aiemmissa päätöksissä, mutta muistutti, että seksuaalisuudella perustellut ennakkoluulot uhkaavat ihmisarvon kunnioittamista. Kokous sitoutti piispoja sekä kirkkoja kuuntelemaan ja kulkemaan yhtä matkaa huolimatta syvistä erimielisyyksistä.

Muutamat suuret afrikkalaiset anglikaanikirkot boikotoivat nyt päättynyttä kokousta seksuaalieettisten kysymyksien vuoksi. Kokouksen antamat "kutsut" eri asioissa koskevat Revon mukaan myös boikotoineita kirkkoja ja tukevat niiden omaa missiota.

– Uskon niiden tulevan hyvin vastaanotetuiksi, sillä kokous ei tehnyt kirkkoyhteisöä jakavia päätöksiä.

"Orgaaninen ykseys" ekumenian tavoitteeksi

Revon mukaan ekumeenisesti kenties kiintoisinta oli kirkon ykseyttä käsitellyt osio.

– Kardinaali Kurt Koch oli kutsuttu pitämään aiheesta alustus. Hän oli lopulta estynyt, mutta hänen paperinsa luettiin täysistunnossa.

Kardinaali esitti Revon mukaan kritiikkiä sellaista protestanttista ekumeniaa kohtaan, jossa ykseydeksi riittää keskinäinen sopimus ja elämää jatketaan erillisyyteen tyytyväisinä.

– Oman havaintoni mukaan anglikaanisessa kirkkoyhteisössä on ekumenian tavoitteeksi asetettu nyt enemmän kuin esimerkiksi Kirkkojen maailmanneuvostosta tuttu "näkyvä ykseys", nimittäin "orgaaninen ykseys", josta myös kardinaali puhui. On kuitenkin epäselvää, mitä tällaisella tarkoitetaan.

Revolle itselleen konferenssi oli myös oppimiskokemus.

– Entistä enemmän olen vakuuttunut siitä, että vaikeita kysymyksiä, jotka koskettavat syviä vakaumuksia, ei ole kirkossa viisasta ratkaista äänestämällä "kyllä" tai "ei". Sellainen voi kärjistää ja haavoittaa. Kuitenkin pitää olla avoin sille, että Pyhä Henki voi johdattaa johonkin uuteen. Siksi on tärkeää kulkea yhdessä, olla vastaanottavia ja sisäpuolelle kutsuvia, erilaisuutta hyväksyviä ja pitkämielisiä.

Tunnelmia konferenssin ohjelmalliselta päätöspäivältä sunnuntailta. Kuvat: Andrew Baker, Ian Walton

Lue myös:

Anglikaani­­piispojen Lambeth-konferenssi alkoi – osa suurista kirkoista boikotoi kokousta seksuaali­eettisten kysymysten vuoksi

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!