Piispa Laaja­salon esteellisyyttä ei käsitelty oikein – hallinto-oikeus palautti tuomio­kapitulille Kai Sadinmaan vanhan oikaisu­vaatimuksen

Kai Sadinmaa pappina vuonna 2019. Kuva: Olli Seppälä

Helsingin hallinto-oikeus on palauttanut Helsingin tuomiokapitulille uudelleen käsiteltäväksi vuoden 2021 alussa tehdyn päätöksen, jolla tuolloin Helsingin hiippakunnan papistoon kuulunut Kai Sadinmaa erotettiin pappeudesta määräajaksi.

Palauttamisen syy on tapa, jolla piispa Teemu Laajasalon esteellisyyskysymys oli käsitelty tuomiokapitulissa.

Elokuussa 2021 tuomiokapituli määräsi Sadinmaan menettämään pappisvirkansa kokonaan. Tästä päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen.

Ennen lopullista pappisviran menettämistä Sadinmaa erotettiin pappisvirasta kuudeksi kuukaudeksi, ja nyt annettu hallinto-oikeuden päätös koskee tätä ratkaisua.

Sadinmaa teki määräaikaisesta pappisvirasta pidättämisestään tuomiokapitulille oikaisuvaatimuksen, jossa hän vetosi kapitulin puheenjohtajan ja asian esittelijän piispa Teemu Laajasalon esteellisyyteen asiassa. Sadinmaan mielestä Laajasaloa voitiin pitää asianosaisena tapauksessa. Sadinmaa on vuosia kyseenalaistanut Laajasalon edellytyksiä hoitaa piispan virkaa, ja yksi syy Sadinmaan pidättämiseen pappeudesta olivat ajatukset, joita hän esitti piispuudesta.

Tuomiokapituli hylkäsi oikaisuvaatimuksen maaliskuussa 2021. Sen mukaan Sadinmaan väitteet perustuivat lähinnä "hänen omiin subjektiivisiin käsityksiinsä" eivätkä muodostaneet hallintolaissa tarkoitettuja esteellisyysperusteita. Sadinmaa vei asian Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kapitulissa käsiteltiin Laajasalon esteellisyyttä mutta ei sitä, onko tämä esteellinen käsittelemään esteellisyyttään

Tällä viikolla antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus palautti asian tuomiokapitulille oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kapitulin mukaan asiaa käsitellään uudestaan 15.6.

Hallinto-oikeus ei ota ratkaisussaan kantaa itse päätöksen sisältöön tai siihen, oliko Laajasalo esteellinen käsittelemään Sadinmaan asiaa. Sen sijaan päätös koskee sitä, saiko Laajasalo olla mukana ratkaisemassa esteellisyysasiaansa.

Hallinto-oikeus toteaa, että monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

Hallinto-oikeus viittaa tuomiokapitulin 17.3.2021 pitämään istuntoon, jossa käsiteltiin Sadinmaan oikaisuvaatimusta. Pöytäkirjan mukaan Laajasalo on ollut läsnä oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajan. Asian oli esitellyt tuomiokapitulille lakimiesasessori. Kokouksessa käsiteltiin oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella piispan esteellisyyttä, mutta pöytäkirjasta ei ilmene, että tuomikapituli olisi ensin ratkaissut, onko piispa Laajasalo esteellinen osallistumaan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn.

Pöytäkirjan mukaan Laajasalo on toiminut tuomiokapitulin puheenjohtajana Sadinmaan oikaisuvaatimusasiaa käsiteltäessä ja ratkaistaessa. Hallinto-oikeus katsoo, että piispa Laajasalo on näin ollen osallistunut tuomiokapitulissa omaa esteellisyyttään koskevan asian ratkaisemiseen.

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

Piispa Laajasalon esteellisyyttä ei käsitelty oikein – hallinto-oikeus palautti tuomiokapitulille Kai Sadinmaan vanhan oikaisuvaatimuksen