Pappi aikoo vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja

Pastori Samuli Korkalainen on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja heti, kun tämän hyväksyvä valtiollinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuussa 2017.

Korkalainen kirjoitti alun perin asiasta Helsingin Sanomissa .

Kotimaa24:lle hän vahvistaa vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja, ellei kirkko tee asiassa toisenlaista päätöstä.

– Kirkon nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa vihkimisen, Korkalainen tulkitsee.

– Kirkolliskokouksen pitäisi päättää, että vihkiminen ei olisi mahdollista. Minä en usko, että sellainen päätös saisi riittävää eli kolmen neljäsosan enemmistöä kirkolliskokouksessa, hän jatkaa.

Kirkkolaki- tai järjestys ei määrittele avioparin sukupuolta. Sen sijaan kirkkokäsikirjassa puhutaan morsiamesta ja sulhasesta. Siitä on keskusteltu kirkossa, miten tätä kirjausta pitäisi tulkita. Vallitseva tulkinta lienee se, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ei ole kirkkokäsikirjan mukaan mahdollista.

Toisaalta siviilioikeuden professori Urpo Kangas on todennut Valomerkille , että uuden avioliittolain astuttua voimaan luterilaisen papin vihkimä samaa sukupuolta olevan parin avioliitto olisi juridisesti pätevä.

– Kangas on Suomen johtavia oikeusoppineita. Hänen mukaansa valtion näkökulma on selvä, papin vihkimä avioliitto olisi pätevä. Kysymys onkin, rikkooko pappi kirkon käytäntöä. Kirkon lainsäädäntö ei ole millään lailla selvä.

Niinpä Korkalainen katsookin, että samaa sukupuolta olevia pareja vihkimään valmiiden pappien tulkinta perustuu kirkkolakiin ja -järjestykseen.

– Niissä ei puhuta sukupuolesta mitään. Niissä ei ole kuin viittaukset voimassa olevaan avioliittolainsäädäntöön ja 1.3. jälkeen voimassaoleva lainsäädäntö on tasa-arvoinen avioliittolaki.

Kun eduskunta sääti lain, se jätti kirkolle vapaat kädet päättää, keitä se vihkii.

Ohjeistus auttamattomasti myöhässä

Samuli Korkalaista kirkkokäsikirjan kirjaukset sulhasesta ja morsiamesta tai miehestä ja naisesta eivät vakuuta.

– Perustelu, että käsikirjan kaavoja ei saa millään lailla soveltaa, on aivan älytön. Jokainen pappi ja piispa tietää, että niitä sovelletaan tälläkin hetkellä. Jos kirkkokäsikirjasta ei saisi koskaan poiketa, minkään asian siunaamisia, jolle ei ole kaavaa, ei saisi koskaan tehdä.

– Kun olen kanttorikin koulutukseltani, voin sanoa satoja toimituksia urkuparvelta katsoneena, että eivät ne kaavat aina käsikirjan kaavan mukaan mene. Niitä nimenomaan sovelletaan.

Piispat, muun muassa arkkipiispa, ovat toppuutelleet vihkimiseen halukkaita pappeja. Kari Mäkisen mukaan asiassa pitää edetä kirkon järjestyksen kautta. Hänestä ei ole viisasta toimia vastoin kirkon kantaa. Jotkut piispat ovat jo antaneet asiassa ohjeitakin. Myös piispat yhdessä aikovat laatia sellaiset.

– Tilanne on kyllä se, että ohjeistus on auttamattomasti myöhässä. En tiedä, onko tässä tahallaan hidasteltu. Ensi kesän häitä sovitaan jo täyttä päätä, Korkalainen toteaa.

– Ei kysymys ole vain vihkimisestä, vaan esimerkiksi siitä, saavatko nämä kirkon jäsenet avioliiton esteiden tutkinnan. Minua ihmetyttää, kun tämä on pitkän aikaa ollut tiedossa. Piispat eivät ole sanoneet mitään. Nyt he sitten rupeavat sanomaan, että meidän pappien täytyisi tässä jarrutella, vaikka he ovat itse hidastelleet.

Korkalaisen mukaan kyse ei ole niinkään pappien oikeudesta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

– Kyse on ennen muuta näistä kirkon jäsenistä. Heillä on oikeus samoin kuin muilla aviopareilla tulla vihityksi omassa kirkossaan ja saada samanlainen iloinen juhla kuin muillakin.

Kymmenistä puhutaan

Korkalainen tuli asiassa julkisuuteen osin siksi, että ihmisille saadaan viestiä papeista, jotka ovat valmiita vihkimään ja joiden puoleen voi kääntyä.

Hän muistuttaa, ettei ole yksin. Jo Valomerkin haastattelussa muita vihkimään valmiita on tullut omalla nimellään julkisuuteen. Esimerkiksi Helsingissä on lehden tekemän kyselyn mukaan ainakin 15 pappia, jotka ovat valmiita vihkimään heti maaliskuun alusta.

– Sanoisin, että yhteensä kymmenistä papeista kirkossa puhutaan. Esimerkiksi tänä aamuna minulle on välittynyt viestiä kollegoilta, että hekin ovat valmiita ja aikovat vihkiä, jos pyydetään. He eivät ole edes olleet mukana pappien ryhmässä, jossa tästä asiasta on keskusteltu.

Samuli Korkalainen toivoo, että kirkolliskokous päättäisi syksyllä niin kutsutusta Norjan mallista.

– Se malli on järkevin. Siinä seurakunnat velvoitetaan vihkimään samaa sukupuolta olevat parit, mutta yksittäiselle papille annetaan oikeus kieltäytyä.

On jo vihkimyksen sopineita pappeja

Herättäjä-Yhdistyksen opintovapaalla oleva pastori Korkalainen on Helsingin hiippakunnan eli siis piispa Irja Askolan kaitsennassa oleva pappi. Korkalainen ei ole jutellut Helsingin Sanomien kirjoituksestaan etukäteen piispan kanssa.

Kotimaa24 on aiemmin kertonut arkkipiispa Kari Mäkisen tavanneen samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä pohtivan pappien ryhmän edustajia. Tästä tapaamisesta ei ole annettu tietoja julkisuuteen.

Tässä vaiheessa näyttää siltä, että pappien samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen laillisuus määritellään lopulta oikeudessa. Tätä ennen kirkolla on kuitenkin oma lainsäädäntönsä ja siitä saattaa olla seurauksia papeille, jotka vihkimyksen suorittavat. Samuli Korkalainen sanoo olevansa valmis kantamaan seuraukset.

– Ajattelen, että vihkiminen on virkavelvollisuuteni. Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus vihkimykseen samoin kuin eri sukupuolta olevilla pareilla. En koe tässä olevani mikään sooloilija tai radikaali. Koen niin, että rikkoisin oman pappiskutsumukseni, jos kieltäytyisin.

Toistaiseksi Korkalainen ei ole saanut vihkipyyntöjä.

– Mutta tiedän, että on pappeja, jotka ovat jo sopineet vihkimisiä.

Kuva: Matteus Pentti

Lue myös:

Yle: Arkkipiispa Mäkinen ei innostu sooloilusta samaa sukupuolta olevien vihkimisessä

Lain mahdollisuus samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen hämmentää kirkkoa

Tapaus Keskinen paljasti: pappi voisi vihkiä homoparin

Mäkinen tapaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä kiinnostuneita