Pääkirjoitus: Pahojen henkien häätöä harjoitetaan nykyisin monissa kirkoissa – ymmärtääkö eksorkisti ihmismieltä?

Kuva: Jukka Granström

Pahuuden kanssa askarteleminen on perinteisesti ollut katolisen kirkon ja karismaattisten yhteisöjen laji. Luterilaisille pahat henget ja riivatuksi joutuminen ovat olleet pikemminkin elokuvista tuttua, siis niille, jotka sellaista kauhuviihdettä uskaltavat katsoa.

Mutta luterilaisissakin piireissä liikkuu nykyään ihmisiä, joita pahat henget huolettavat. Tässä Kotimaan numerossa kerromme siitä, että pahojen henkien häätöä eli eksorkismia on alettu harjoittaa myös luterilaisen kirkon sisällä.

Onko kyse todellisesta pahojen henkien liikekannallepanosta vai jonkinlaisesta kristillisestä muoti-ilmiöstä? Joidenkin mielestä kiinnostus henkisyyden harjoittamiseen ja okkultismiin avaa ovia henkimaailmalle. Selitys lienee kuitenkin monimutkaisempi.

Henkisyyden harjoittaminen herkistää ihmistä tulkitsemaan erilaisia havaintojaan saamiensa oppien mukaan. Karismaattisissa yhteisöissä puolestaan eletään usein Amerikasta tulevien muotivaikutteiden virrassa. Eksorkismi on siellä nyt muodissa. Samaa virtausta Suomeen tulee nyt myös Afrikasta.

Pahojen henkien ulosajon kanssa karismaattiset yhteisöt alkavat askarrella silloin, kun hengelliset kokemukset muuten hiipuvat. Karismaattiseen teologiaan liittyy myös uskoontulossa tapahtuva vapautuminen vanhoista syntisistä tavoista. Kun käytännössä ihminen ei vanhoista tavoistaan kovin helposti irti pääse, viime kädessä vapautusta itseä vaivaavista asioista etsitään eksorkismista tai siihen jopa painostetaan.

Ihmisen ahdistuksen syiden tunnistaminen vaatii ihmismielen ymmärtämistä. Sekin on todettava, että hengellisissä piireissä tässä ei aina kunnostauduta. Katolisessa kirkossa eksorkismia harjoitetaan yhdessä katolisten lääkäreiden ja psykoterapeuttien kanssa. Ymmärretäänkö silti sielläkään riittävän hyvin ihmismieltä, sitä voi kysyä, kun toisaalta ajattelee katolisen kirkon alati paisuvaa pedofiliaskandaalia ja sen tuottamia traumoja.

Piispojen kannattaakin nyt pitää tarkkaan silmällä sitä, mitä henkimaailman kanssa kirkon piirissä puuhaillaan.

Muuten on hyvä muistaa, että Jumalan rakkaus on aina kaikkea pahaa voimakkaampi. Paras hoito ahdistuneelle on kiinnittää katse hyvyyteen ja rakkauteen.

Lue myös

Psykoterapeutit: Eksorksimi on myös muoti-ilmiö, jota mustavalkoinen ympäristö lietsoo

"Jeesuksen nimessä, lähtekää!" – Luterilaisetkin kaipaavat Suomessa yhä useammin pahojen henkien karkotusta