Pääkirjoitus: Kirkko ylittää aina rajat

Kuva: Jukka Granström

Ei ole sama, puhutaanko Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta vai käytetäänkö ilmaisua Kirkko Suomessa. Ensimmäinen ilmaus on virallinen, jälkimmäinen esiintyy viestinnässä.

Jälkimmäinen ilmaus on viesti siitä, että kyseessä ei ole mielikuvan tasolla kansallinen tai tunnustuksellinen kirkko, vaan osa laajempaa, koko maailman kattavaa kirkkoyhteisöä. Näkemys on ekumeeninen, kirkon ykseyttä ja rajattomuutta korostava, kuten Kirkko Oulussa tai Kirkko Vantaalla.

***

Piispainkokous hyväksyi muutama viikko sitten kirkon ekumeenisen toimintalinjauksen "Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026".

Linjauksessa painotetaan, että kirkko on luonteeltaan kansainvälinen ja kansallisuuksien rajat ylittävä. Lisäksi todetaan, että luterilaisuus ja ekumeenisuus kuuluvat yhteen.

Jos piispojen – ja siis kirkkomme – linjausta haluaa kritisoida, kritiikki liittyy yksilön näkökulman ohuuteen. Syntyy vaikutelma, että ekumenia olisi yhä pohjimmiltaan vain yhteisöjen ja niiden edustajien välistä muodollista toimintaa, jota säädellään asiakirjoissa.

Onneksi linjapaperissa seurakuntia myös kehotetaan tukemaan "jäsentensä ekumeenista kasvua, niin että he tiedostavat kirkon maailmanlaajan luonteen ja sitoutuvat toteuttamaan kirkon tehtävää vieraanvaraisella, keskustelevalla ja avoimella asenteella".

***

On myös hyvä, että strategialinjauksessa nostetaan esiin ekumeenisen toiminnan ei-teologinen kipukohta: raha. Kirkkojen ykseyden ja yhteyden rakentaminen ei ole ilmaista.

Kansainvälisten kirkkoliittojen tärkeimpiä rahoittajia ovat Pohjoismaiden, Saksan ja Yhdysvaltain kirkot, mutta niiden talous on heikkenemässä. Lähivuosina monenkeskinen kirkkoliittoekumenia onkin uusien, muun muassa toimintakulttuuria koskevien, haasteiden edessä. Edessä voi olla vaikkapa striimattujen ekumeenisten tapaamisten aikakausi.

Kirjoittaja on Kotimaan julkaisupäällikkö. Pääkirjoitus on julkaistu 30.4.2021 ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.