Piispat: Lähivuosina on ratkaistava, miten kansainvälinen ekumenia rahoitetaan

Kuva: Olli Seppälä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous järjestettiin tiistaina 13.4. ensimmäistä kertaa virallisesti Teams-kokouksena. Piispat hyväksyivät kirkon ekumeenisen toimintalinjauksen Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026. Linjaukset on laadittu koko kirkon Ovet auki -strategian pohjalta ja ne ohjaavat lähivuosina kirkon ekumeenista työtä ja toimintaa.

Linjauksessa todetaan, että ekumeniassa on kyse kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksistä eli sellaisista asenteista, teoista ja toimista, jotka edistävät kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa.

Ekumeenisessa toimintalinjauksessa käydään lyhyesti läpi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aiemmat ekumeeniset linjaukset, kirkon näkyvän ykseyden etsimisen teologiset perusteet, oppikeskustelujen yleiset tavoitteet ja etenemisvaiheet sekä ekumeeninen toimintaympäristö.

Linjauksessa kiinnitetään huomiota siihen, että kansainvälisten kirkkoliittojen tärkeimpien rahoittajien eli Pohjoismaiden, Saksan ja Yhdysvaltain kirkkojen talous on heikkenemässä. Niin ikään todetaan, että strategiakauden aikana tulee kansainvälisesti ratkaista, miten monenkeskiset ekumeeniset yhteydet tulevaisuudessa rahoitetaan, resursoidaan ja miten toimintakulttuuria tulee uudistaa.

Strategialinjaus asettaa myös konkreettisia tavoitteita ekumeeniselle toiminnalle kirkon elämän eri tasoilla. Tarkoituksena on, että hiippakuntien ja seurakuntien omissa toimintalinjauksissa jatketaan asian tuomista käytäntöön.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.