Pääesikunta ei esittänyt kenttä­piispa Pekka Särkiölle jatkoa – Uusi kenttä­piispa virkaan kevään aikana

Kenttäpiispa Pekka Särkiö Kuva: Jukka Granström

Kenttäpiispa Pekka Särkiön toinen viisivuotisvirkakausi päättyy tammikuun 2023 lopussa. Särkiö olisi halunnut jatkaa tehtävässä sen jälkeen vielä puolitoista vuotta eroikäänsä saakka. Pääesikunta oli valmistellut Särkiölle jatkoa, mutta ei kuitenkaan yllättäen esittänyt sitä.

– Olihan se yllätys, koska oli lähdetty valmistelemaan jatkonimitystä. Nimittäjät ja valmistelijat käyttävät kuitenkin kokonaisharkintaa, johon en ota kantaa, Särkiö toteaa.

– Jokainen jatkonimitys on aina harkinnan tulos ja alle viiden vuoden kausi poikkeama tavoitteesta.

Itse Särkiö arvelee, että etenkin Suomen nyt liittyessä Natoon kenttäpiispalle halutaan ehyt viisivuotiskausi puolentoistavuoden pätkän sijaan. Lisäksi Särkiön mielestä pyrkiminen toiseen tehtävään on voinut vaikuttaa nimitysharkintaan. Hän on ilmoittanut olevansa ehdolla Mikkelin piispanvaalissa.

– Mielestäni se on ymmärrettävä näkökulma pääesikunnan nimitysratkaisuun, Särkiö sanoo.

Tultuaan valituksi kenttäpiispaksi 2012 Särkiö irtisanoutui Keski-Lahden seurakunnan kirkkoherran virasta. Nyt hän aikoo palata takaisin kirkon töihin.

– Ainahan on varauduttava, kun määräaika päättyy. Ennen kuin valmistelua ryhdyttiin tekemään, olin jo käynyt läpi sen mahdollisuuden, että jatkoa ei tule. Suuri joukko kirkon työntekijöitä ja pappeja elää tällä tavalla määräaikaisuuksissa, Särkiö sanoo.

Uusi kenttäpiispa kevään aikana

Puolustusvoimien viestintäjohtaja kommodori Johan Tillander vahvistaa, että pääesikunta ei ole tehnyt puolustusministeriölle esitystä nykyisen kenttäpiispan jatkokaudesta.

– Normaalia eri vaihtoehtojen valmistelua ja suunnittelua on tehty. Emme kommentoi yksittäisen virkamiehen asioita tämän enempää, Tillander toteaa.

Tillanderin mukaan Puolustusvoimissa on olemassa normaalit sijaisuusjärjestelyt kaikkiin tehtäviin ja kenttäpiispan tehtäviä sijaisena hoitaa Pääesikunnan koulutusosastolla tarvittaessa kenttärovasti.

Uusi kenttäpiispa on Tillanderin mukaan tavoitteena saada virkaan ensi kevään aikana. Viran täyttöön vaikuttaa puolustusministeriön esittämä asetusmuutos kenttäpiispan viran kelpoisuusehdoista.

– Mikäli asetusmuutosta ei tule, haku käynnistetään nykyisillä kelpoisuusehdoilla.

Kenttärovasteille halutaan mahdollisuus kenttäpiispan virkaan

Kenttäpiispan viran kelpoisuusehtona on nykyään ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaminen. Puolustusministeriö ehdottaa, että myös riittävä kokemus kenttärovastin tehtävästä voisi olla kelpoisuusehto.

Samalla kenttärovastin tehtävään määrättävältä sotilaspapilta vaadittaisiin kelpoisuutta evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan ja riittävää kokemusta sotilaspapin tehtävästä. Nyt kenttärovastilta edellytetään vain kirkkoherran viran kelpoisuutta.

Piispainkokous on ottanut kielteisen kannan puolustusministeriön ehdotukseen. Kenttäpiispa Särkiö ei osallistunut piispainkokoukseen, jossa lausunto annettiin. Hän kuitenkin ymmärtää ratkaisua.

– Nykyinen kelpoisuus mittaa monella tavalla henkilön valmiuksia, jotka ovat tarpeen kenttäpiispan kirkollisissa tehtävissä. Piispat korostavat kirkon näkökulmaa. On tunnettava kirkon toimintaympäristö.

– Mikään ei estä kenttärovasteja suorittamasta ylempää pastoraalia, vaikka se on työlästä viranhoidon rinnalla. Ehdotettu kelpoisuuden laajentaminen kenttärovastina toimimiseen taas tuo osaamista Puolustusvoimien toimintaympäristöstä.

Särkiön mukaan tällä hetkellä palvelevista kenttärovasteista yhdelläkään ei ole suoritettuna ylempää pastoraalitutkintoa.

Toisaalta evankelis-luterilaisen kirkon piispoiltakaan ei ylempää pastoraalia vaadita.

– Piispan valinnan kynnykset on toisaalla, hiippakunnan pappien ja maallikoiden luottamuksessa. Ylempi pastoraali on tuomiorovastin ja dekaanin kelpoisuusehto, koska heidän kohdallaan valitsijoita on vähemmän, Särkiö toteaa.

Lue myös

Puolustus­voimat ehdottaa muutoksia kenttä­piispan viran kelpoisuus­vaatimuksiin – piispain­kokous vastustaa

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

Pääesikunta ei esittänyt kenttäpiispa Pekka Särkiölle jatkoa – Uusi kenttäpiispa virkaan kevään aikana