Tuleeko pandemia-ajan nuorista kadotettu sukupolvi? – tutkijat etsivät keinoja sen estämiseksi

Kuva: Pixabay

Pandemia on heikentänyt tutkitusti suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja tyytyväisyys elämään laskenut.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeessa on tarkasteltu nuorten arjessa tapahtuneita muutoksia pandemia-aikana ja etsitty myös ratkaisuja ongelmien korjaamiseksi sekä ennaltaehkäisemiseksi tulevissa kriiseissä.