Norjassa piispat esittävät samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Norjan piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että se tekisi liturgian samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä varten sekä siviilivihkimyksen saaneiden parien esirukousta varten.

Uuden ensi vuonna kokoontuvan kirkolliskokouksen enemmistö näyttää piispojen mukaan kannattavan esitystä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Kirkolliskokous äänesti asiasta vuonna 2014, mutta silloin se ei kannattanut esitystä.

Vaikka piispat näkevät, ettei asiassa ole kirkossa yksimielisyyttä, heidän mielestään erimielisyys ei ole sellainen, että se rikkoisi kirkon yhteyttä. Piispojen mielestä papeille pitäisi antaa vapaus valita, vihkivätkö he samaa sukupuolta olevia pareja ja toimittavatko he siviilivihkimyksen saaneiden esirukousta.

Norjan parlamentti hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain vuonna 2008.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

HS: Norjan kirkko ei vihi samaa sukupuolta olevia