Norjan kirkolliskokous äänesti samaa sukupuolta olevien vihkimisen puolesta

(Täydennetty 17:31) Norjan kirkon kirkolliskokous on tänään Trondheimissa äänestänyt samaa sukupuolta olevien vihkimisen puolesta.

Kirkolliskokouksessa on 116 edustajaa. Heistä 88 äänesti sen puolesta, että vihkikaava laajennetaan koskemaan myös samaa sukupuolta olevia.

Aikataulullisesti kaavamuutos saatetaan hyväksyä kirkolliskokouksessa tammikuussa 2017.

Asiasta kertoi muun muassa norjalainen Vårt Land -lehti.

Päätöksen mukaan papeilla on oikeus valita, toimittavatko he samaa sukupuolta olevien vihkimisen tai heidän maistraatissa solmitun avioliittonsa kirkollisen siunauksen. Myös muilla kirkon työntekijöillä on oikeus valita, osallistuvatko he homoparin vihkimiseen.

Norjan kirkolliskokous totesi myös, että kysymyksessä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ei päästy yksimielisyteen tutkimuksista ja pitkästä vuoropuhelusta huolimatta. Samalla kirkolliskokous sanoi, että kysymys ei kuitenkaan ole sellaisesta asiasta, että se särkisi jumalanpalvelus- ja sakramenttiyhteyden. Tämän vuoksi erilaisille näkökannoille on annettava tilaa.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Norjassa piispat esittävät samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Samaa sukupuolta olevien vihkiminen esillä Norjan seurakuntavaaleissa