Naispuolisia teologian opiskelijoita painostettu luopumaan pappishaaveista

Itä-Suomen yliopiston naispuoliset teologian opiskelijat Joensuussa kertovat kokeneensa painotusta: heitä on kehotettu harkitsemaan kannattaako opiskella suuntautumisvaihtoehtoa, joka mahdollistaa pappisvihkimyksen. Teologian osaston johtaja Matti Kotiranta on lähettänyt läntisen teologian opiskelijoille tiukkasävyisen kirjeen, jossa hän ilmoittaa tarvittaessa ryhtyvänsä kurinpitotoimiin jos painostustoimintaa esiintyy.

– Kyse ei ole kirkkopolitiikasta, vaan Itä-Suomen yliopiston tasa-arvosuunnitelman noudattamisesta. Kysymys on samanlainen kuin iästä, etnisestä taustasta tai sukupuolisesta suuntautumisesta puhuttaessa. Minkäänlaista kiusaamista tai painostamista ei sallita. Tässä on nollatoleranssi, Kotiranta sanoo.

Naisopiskelijoiden painostamisesta Kotiranta kertoo kuulleensa vasta tänä syksynä. Painostajina ovat olleet toiset opiskelijat.

”Arvoisat opiskelijat, tietooni on saatettu amanuenssien, yliopistopastori Tiina Tarnaisen, läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fideksen ja tuutorien kautta, että teologian osastossa eräät naisopiskelijat ovat joutuneet painostuksen kohteeksi: heitä on puhuteltu yksityisesti ja kehotettu olemaan opiskelematta Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehdossa A, joka täyttää Suomen evankelisluterilaisen kirkon edellytykset hakea pappisvirkaa”, Kotiranta kirjoittaa kirjeessään.

Kirjeen lopuksi Kotiranta sanoo tarvittaessa ryhtyvänsä kurinpitotoimenpiteisiin. Hän viittaa myös yliopistolain 45 pykälään, jossa kerrotaan mitä rangaistuksia seuraa yliopiston sääntöjen rikkomisesta.

– Halusin kirjeelläni viestittää, että suhtaudun asiaan kaikella vakavuudella, Kotiranta sanoo Kotimaa24:lle.