Laki kirkon sähköisistä kokouksista eteni eduskunnassa – hyväksyminen vaatii vielä toisen käsittelyn

Kuva: Olli Seppälä

Kirkon toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava lakiteksti eteni keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa ensimmäiseen käsittelyyn. Hallituksen esityksen kirkkolain muuttamiseksi voi lukea tästä.

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä päätetään aina hallituksen esittämän lakiehdotuksen sisällöstä. Esityksestä kirkkolain muuttamiseksi ei käyty keskiviikkona täysistunnossa keskustelua eikä lakitekstiin tehty muutoksia. Esitys jäi odottamaan toista käsittelyä, jossa se joko hyväksytään tai hylätään.

Kyseessä on kiireellinen muutosesitys kirkkolakiin sen mahdollistamiseksi, että kirkon toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisesti. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se on väliaikainen, sillä kokonaan uudessa kirkkolakiesityksessä, jonka eduskunta aikanaan hyväksyy, on huomioitu säännökset sähköisestä kokoontumisesta.

Juuri väliaikaisuutensa vuoksi nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen säännökset tulevat koskemaan kaikkia muita päätöksentekoelimiä mutta eivät kirkolliskokousta. Hallituksen esityksessä todetaan, että kirkolliskokouksella ei ole tällä hetkellä käytettävissä kokousjärjestelmää, joka mahdollistaisi etäkokoontumisen. Kun uusi kirkkolaki tulee voimaan, sen sähköisiä kokouksia koskevat säännökset ulottuvat myös kirkolliskokoukseen.

Lue myös:

Kirkolliskokous puolsi kirkon toimielinten sähköisiä kokouksia – lakimuutos etenee nopeasti