Lähetysmäärärahoista äänestettiin jälleen Vantaan kirkkoneuvossa

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti viime vuoden joulukuussa, ettei seurakuntien yhteisestä talousarviosta tueta kuin osaa kirkon lähetysjärjestöistä.

Nyt yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänin 9-4 esittää 30.9. kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle, että määrärahat jaetaan samaan tapaan kuin valtuusto viime vuonna päätti. Avustus keskitettäisiin kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä vain kahdelle: Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle.

Nämä avustukset jaettaisiin suhteessa järjestöjen Vantaalla saamaan vapaaehtoiseen kannatukseen siten, että Suomen Lähetysseura saisi 228 701 euroa ja Suomen Pipliaseura 29 473 euroa. Lisäksi tuetaan Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa. Kirkon Ulkomaanapu saisi 64 543 euroa ja Merimieskirkko 15 840 euroa.

Perusteluna viiden lähetysjärjestön avusta jättämiselle ovat olleet tasa-arvoasioissa ja seksuaalivähemmistöihin liittyvissä asioissa nähdyt ongelmat.

Kirkkohallitus on kuitenkin solminut perussopimuksen kaikkien seitsemän lähetysjärjestön kanssa. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta puolestaan katsoi toukokuussa 2014, että seurakunnilla on oikeus päättää avustusmäärärahoistaan, mutta toisaalta perussopimus velvoittaa kohtelemaan eri järjestöjä oikeudenmukaisesti. Perustevaliokunnan näkemys merkittiin kirkolliskokouksessa tiedoksi eli se ei ole kirkolliskokouksen päätös.

Äänestys ja seurakuntalaisaloite Sanasta Elämään -ryhmän edustaja Liisa Virta esitti edellä mainittuun perussopimukseen ja perustevaliokunnan kantaan vedoten, että lähetysmäärärahoja jaettaisiin kaikille seitsemälle lähetysjärjestölle. Esitys kuitenkin hävisi. Kirkkovaltuustossa on odotettavissa uusi äänestys.

Kirkkoneuvosto käsitteli myös Rekolan seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan Markku Niemisen tekemää seurakuntalaisaloitetta kansainvälisen vastuun määrärahojen jaosta. Hänen mielestään Vantaan seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston 3.12.2013 päätös jättää viisi järjestöä ilman rahaa ei noudattanut kirkolliskokouksen linjauksen mukaista henkeä ja on aiheuttanut mielipahaa aktiivisissa seurakuntalaisissa. Nieminen ehdotti, että valtuusto ottaisi viimevuotiset päätökset uudelleen käsittelyyn.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Niemisen aloite menee kirkkovaltuustolle tiedoksi ja mahdolliset jatkotoimet valtuuston päätettäväksi. Päätösesitykset koskevat vain yhteisestä budjetista jaettavia avustuksia. Vantaan seitsemän paikallisseurakuntaa päättävät itsenäisesti omista avustusrahoistaan. Yksikään lähetysjärjestö ei ole Vantaalla jäänyt kokonaan ilman avustusta, vaikka kaikissa seurakunnissa ei ole jaettu tukea kaikille järjestöille. Kahdessa seurakunnassa avustuspäätökset ovat vielä tekemättä.