Kun äly ohjaa sähkölämmitystä, säästyy leirikeskusten ylläpidossa rahaa

Lämmityksen pudottaminen matalammalle tasolle huoneissa, joissa ei oleskella, on yksinkertaisimpia tapoja säästää lämmityksessä. Seurakunnilla on paljon tiloja, joiden käyttö on hyvin epäsäännöllistä. Lämmitystarvetta ei siis voi ennustaa kaavamaisesti. Nykyinen tietotekniikka tulee kuitenkin apuun, kun säädön voi hoitaa tietokoneella tai puhelimella.

Hyvänä esimerkkinä toimivat leirikeskukset, joiden tiloja tarvitaan pääasiassa viikonloppuisin, mutta ei välttämättä joka viikonloppu. Lämmityksen viileämpää vaihetta ei voi siksi ohjelmoida suoraan kellolla.

Vanhan nyrkkisäännön mukaan huonelämmön lasku yhdellä asteella säästää viisi prosenttia lämmityskuluissa. Aktiivisella optimoinnilla voi säästää huomattavasti enemmän – jopa kymmeniä prosentteja. Siksi lämpöä kannattaa laskea aina, kun se oleskelumukavuuden kannalta on mahdollista.

Uusi tekniikka mahdollistaa leirikeskuksen lämmönsäätelyn netin kautta

Sähkölämmitystä säädetään termostaatilla, joka mittaa joko huoneilman tai lattian lämpötilaa. Kun huone alkaa käydä viileäksi, termostaatti kytkee lämmitysvastuksiin virran niin pitkäksi aikaa, että lämpö kohoaa asetettuun rajaan saakka.

Viime vuosien aikana markkinoille on tullut myös ohjelmoitavia termostaatteja. Niille voidaan syöttää ohjelma, joka säätää lämpötilan kullekin päivälle minuuttien tarkkuudella. Ne ovat hyvä apu tiloissa, joiden käyttö on säännöllistä. Termostaatit ovat kohtuuhintaisia, alle sadan euron luokkaa, mutta niiden asennus- ja ohjelmointityö on laskettava hankintahinnan lisäksi. Käyttöliittymästä riippuen ohjelmointi saattaa olla myös aika hankalaa.

Uusimpana parannuksena tarjolle on tullut useampiakin ohjausjärjestelmiä, joilla lämmitystä voi säätää netin kautta. Silloin leirikeskuksen tapaisen kiinteistön lämmön voi nostaa ylläpidosta oleskelulämpöön käymättä paikan päällä. Nämä ratkaisut eroavat toisistaan sekä säätömahdollisuuksien että asennuksen helppouden puolesta.

Monipuolisimmissa järjestelmissä lämpöä mitataan ja säädetään huonekohtaisesti ja ilman asennuskaapelointia. Tietokoneohjelma päättelee myös, kuinka nopeasti kukin huone vastaa muutoksiin. Lisäksi se seuraa pörssisähkön hintaa ja sääennusteita, ja ohjaa lämmityksen toimintaa näiden ennakkotietojen avulla.

Tampereen seurakunnissa ollaan tyytyväisiä etäsäätöihin

Tampereen seurakuntayhtymä on kokeillut erilaisia menetelmiä kiinteistönhoidon tehostamiseksi. Tekninen isännöitsijä Jukka Sirén kertoo, että esimerkiksi vedenkulutukseen on kiinnitetty huomiota, ja kokeiltavana on vuotovahtijärjestelmä. Lisäksi suuret kiinteistöt ovat mukana pilottihankkeessa, jossa kaukolämmön huippuja leikataan kysyntäjouston avulla.

– Tampereen Niihamassa meillä on Luhtaanrannan leirikeskus, jonka suoraa sähkölämmitystä säädetään kotimaisella OptiWatin järjestelmällä. Leirikeskukselle tyypillisesti tilojen käyttö vaihtelee paljon, ja etänä tapahtuva säätö säästää sekä energiaa että työaikaa.

Sirén kertoo, että rakennus on uusi, joten sen energiankulutuksesta ei ole vertailutietoa. Vaikka käyttökokemukset älykkäästä sähkölämmityksen ohjauksesta ovat vielä lyhyet, tulokset ovat kuitenkin rohkaisevia.

Kuluttajakohteissa aktiivisella optimoinnilla on saatu aikaan jopa 40 prosentin vuotuiset säästöt lämmitysenergian osalta. Etähallinta säästää myös työntekijöiden aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että henkilökunta voi keskittyä seurakuntien kannalta keskeisimpiin asioihin.

Luhtaanrantaan on suunnitteilla lämmityksen tehostaminen ilmalämpöpumpulla, ja se voidaan liittää osaksi etäohjausta.

– Netin kautta tapahtuva ohjaus on hyödyllinen, sillä paikan päälle ei tarvitse lähteä. Kohde on tyypiltään omatoimipaikka, ja suunnittelemme sen lukituksen muuttamista koodiohjatuksi. Silloin tiloja vuokraavan ei tarvitse edes noutaa avainta toimistolta, vaan ovet avautuvat kertakäyttökoodilla.

Pohjanmaalla seurataan etänä leirikeskuksen lämpöä ja kosteutta

Myös Kurikan seurakunta on ottanut pihin otteen lämmityssähkön kulutukseen, ja säätää Saukkorannan leirikeskuksen lämpötilaa alaspäin silloin, kun tiloja ei käytetä. Vuonna 1985 rakennetussa ylärakennuksessa on leirikeskuksen majoitustilat ja sali. Majoitustilat sijaitsevat rakennuksen molemmissa päissä. Yhteensä tilaa on yli 50 hengelle yhdessätoista huoneessa. Ylärakennuksen keskellä on myös 110 hengen sali.

Kiinteistömestari Timo Eilola kertoo, että järjestelmä on helppokäyttöinen, eikä kiinteistön kuntoa tarvitse lähteä erikseen tarkastamaan. Jokaisessa huoneessa vallitseva lämpö ja kosteus näkyvät kiinteistöjä hoitaville sekä tietokoneen että puhelimen avulla.

– Jos ilman suhteellinen kosteus saavuttaa 32 prosenttia, nostamme hieman huonelämpöä. Näin vältämme tiloihin muodostuvan ummehtuneen hajun. Järjestelmä on ollut käytössä vuoden ajan, mutta säästyneen sähkön määrää on vaikea arvioida, sillä vaihtelua on ollut niin sääolosuhteissa kuin kiinteistön käytössäkin.

Eilola huomauttaa, että tällainen säätöjärjestelmä sopii hyvin juuri seurakunnille. Niillä on paljon kiinteistöjä, jotka sijaitsevat hajallaan ja joissa hyvin usein on sähkölämmitys. Myös tilojen satunnainen käyttö puoltaa etäohjattavaa lämmitystä.

Sähkön hinnoittelu muuttuu

Sähkömarkkinoilla tapahtuu nykyisin muutoksia, jotka vaikuttavat koko energian laskutus- ja myyntitapoihin. Eräs voimakkaasti vaikuttava seikka liittyy lisääntyvään tuuli- ja aurinkosähköön. Saksassa on ollut jo kausia, jolloin sähkön hinta on muuttunut negatiiviseksi.

Kotitalouksien lisääntyvät aurinkosähköpaneelit aiheuttavat sen, että osa yksityishenkilöistä vuoroin ostaa ja myy sähköä. Energiayhtiöt tekevät myös kysyntäjoustosopimuksia, jolloin yhtiö voi ohjata lämminvesivaraajien tapaisia kulutuspisteitä pois päältä, kun sähköstä on pulaa. Näin verkkoa tasapainotetaan ja vältytään kalliiden varavoimaloiden käynnistämiseltä.

Kuluttajapuolella älykkäiden sähkömittarien asentaminen on tehnyt mahdolliseksi hinnoitella sähkö tuntikohtaisesti. Tämä lisää mahdollisuutta säästää lämmityskuluissa, kun automatiikka sovittaa kulutusta sähkön pörssihinnan mukaan.

Kuva Luhtaanrannan leirikeskuksesta: Hannu Loponen

Lue myös:

Kiinteistöt puhuttavat Jyväskylässä – Kauppakeskuksen seurakuntatiloissa satoja kävijöitä päivässä

Seurakunnat joutuvat vähentämään kiinteistöjään rajusti

Korjausvelka on hyvä konsultti kiinteistösäästöjen etsintään

Jyväskylän seurakunta pohtii leirikeskusten tulevaisuutta – Joka keskuksella on kannattajansa