Kommentti: Onko alle 30-vuotiaista tulossa vanhempiaan uskonnollisempia, kuten saksalais­kysely väittää?

Katolisen St. Kamillus -kirkon alttari Berliinissä Saksassa. Kuva: Olli Seppälä

Saksalainen Bild-lehti kertoi taannoin sikäläistä uskonnollisuutta selvittävästä kyselystä. Hieman yllättävä havainto oli, että alle 30-vuotiaat uskovat Jumalaa enenevässä määrin.

Kyselyn mukaan 64 prosenttia alle 30-vuotiaista saksalaisista uskoo Jumalaan, vaikka heistä on kastettu 57 prosenttia. Kaikista saksalaisista Jumalaan sanoi uskovansa 48 prosenttia.

Tulos herättää kiinnostusta, sillä se on samansuuntainen kuin meikäläisen Kirkon nelivuotiskertomuksen (Uskonto arjessa ja juhlassa) esittelemä kyselytulos: Z-sukupolvi eli 15–29-vuotiaat – eritysesti miehet – suhtautuivat aiempaa myönteisemmin perinteiseen kristilliseen opetukseen.

Suomalainen kyselytulos vaikutti ensikuulemalta tilastovirheeltä, sillä se soti aiemmin kyselyissä ilmennyttä vastaan. Entuudestaan oli tiedossa, että 1980- ja 1990-luvuilla syntyneissä sukupolvissa uskotaan näkymättömiin maailmoihin ja olentoihin, vaihtoehtoisiin terapioihin sekä ennustamiseen enemmän kuin edellisissä sukupolvissa.

Mutta että kristillisyys alkaisi kiinnostaa, ja vielä nuoria miehiä!

***

Uskonnollisina itseään pitävien osuus suomalaisista on nelivuotiskertomuksen mukaan laskenut "voimakkaasti ja suoraviivaisesti sukupolvesta toiseen". Sotien ja jälleenrakennuksen sukupolvissa sekä vielä 1960-luvun suuren murroksen sukupolvessa lähes kolme neljästä piti itseään uskonnollisena. Nuorimmassa, Z-sukupolvessa, vastaava osuus oli vain neljännes ja sitä edeltävässä Y-sukupolvessa vajaa kolmannes.

Maallistuminen eli sekularisaatio jatkaa kulkuaan, mutta lähemmin tarkasteltuna tilastoista löytyy töyssyjä sen etenemisessä. Suomalaisten uskonnollisuus monipuolistuu ja ehkä myös monimutkaistuu.

Samaan aikaan, kun nuorimmassa miesten ikäryhmässä voi nähdä kiinnostusta kristillisiin näkemyksiin, nuoret naiset ovat ikäryhmä, joka etääntyy kristillisestä perinteestä kaikkein selvimmin.

Perinteisesti naisia on pidetty uskonnon siirtäjinä seuraaville sukupolville.

***

Bild-lehden teettämän kyselyn eniten Jumalaan uskovia on saksalaisten vapaakirkkojen jäsenissä (90 prosenttia), toiseksi eniten katolilaisissa (75) ja kolmanneksi eniten Saksan evankelisiin maakirkkoihin kuuluvissa (64).

Alle 30-vuotiaista saksalaisista 61 prosenttia uskoo kuolemanjälkeiseen elämään, kun yli 60-vuotiaista näin uskoo 23 prosenttia.

Kaikista saksalaisista 78 prosenttia kertoo rukoilleensa elämässään ainakin kerran. 37 prosentilla oli kokenut, että heidän rukoukseensa on vastattu.

Kyselyn Bild-lehdelle toteutti tutkimuslaitos Insa. Sen johtaja Herman Binkert tiivisti kyselyn annin:

"Jumalausko ja kirkkoon kuuluminen eivät enää kuulu kiinteästi yhteen. Kirkosta etäällä ollut nuori sukupolvi on uskonnollisempaa kuin vanhemmat ikäryhmät, jotka yhä kuuluvat kirkkoon ja jotka on kastettu."

Toki Binkert puhuu firmansa tekemästä tutkimuksesta, mutta tulevaisuudennäkymä on silti kiinnostava.

Toisaalta nuorempien sukupolvien asenteet ja arvot ovat aina olleet heiluriliikkeen tavoin vastakkaisia vanhempiensa sukupolvelle.

Lue myös:

Kirkon nelivuotiskertomus: Suomessa ollaan lähellä taitetta, jossa uskonnollisuus alkaa olla epätyypillistä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.