Kirkon luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sidonnaisuudet halutaan tuoda päivänvaloon

Kirkolliskokouksen viimekeväisessä edustaja-aloitteessa esitettiin kirkkohallitukselle, että kokonaiskirkolle, seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin laadittaisiin ohjeet sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi. Ne koskisivat luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.

Lähtökohtana aloitteeseen oli vuonna 2017 voimaan tullut uusi kuntalaki. Sen mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus muun muassa johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ilmoitus pitää tehdä myös merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kirkolliskokouksen hallintovaliokunta käsitteli aloitteen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Marraskuun kirkolliskokous hyväksyi asian tiistaina 5.11. ja lähetti sen kirkkohallitukselle valmisteltavaksi.

Ennen päätöstä kirkolliskokous äänesti sanasta "vapaaehtoisesti". Hallintovaliokunnan esityksessä sidonnaisuuksien ilmoittaminen olisi ollut vapaaehtoista. Äänin 75–22 voitti kanta, jonka mukaan sana "vapaaehtoisesti" poistettiin esityksestä. Tosin ohjeistus sidonnaisuuksien kertomisesta on tosiasiallisesti vapaaehtoista, sillä sitä ei ole kirjattu kirkkolakiin, vaan kyseessä on yleinen ohje.

Tähän mennessä ainakin Tampereen ja Helsingin seurakuntayhtymissä on omat ohjeistukset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta muun muassa johtaville työntekijöille sekä puheenjohtajille ja keskeisille luottamushenkilöille.

Kotimaa24 on vuoden 2018 arkkipiispanvaalista lähtien kysynyt kaikilta piispaehdokkailta heidän sidonnaisuuksistaan ja taloudellisista kytköksistään.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.