Kirkon avioliittokäsityksen laajentamista ehdottaneelle aloitteelle tyrmäys – perustevaliokunta jakautui

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta näyttää punaista valoa edustaja-aloitteelle, jossa toivotaan kirkon avioliittokäsityksen laajentamista tai muuttamista.

Perustevaliokunta teki yli 50-sivuisen mietinnön vastuksena 22 kirkolliskokousedustajan viime vuoden alussa jättämään aloitteeseen. Siinä ehdotettiin, että kirkolliskokous ryhtyisi valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi.

Perustevaliokunta tuli kuitenkin siihen lopputulokseen, että aloitteessa esitetyt näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle. Valiokunta ei ollut yksimielinen, vaan siihen jätettiin eriävä mielipide. Siinä toivotaan edustaja-aloitteen hyväksymistä.

Eriävän mielipiteen esittäjien mukaan valiokunnan enemmistön kannattamat perustelut poikkeavat siitä, miten luterilaista teologiaa on toteutettu kirkossa viime vuosikymmeninä. Huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, että mietinnön raamattuargumentaatio perustuu yksittäisten jakeiden toistamiseen ilman pohdintaa siitä, miten tekstien syntykonteksti sekä historiallinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ero nykypäivään pitäisi huomioida tulkinnassa.

Valiokunta ehdottaa kuitenkin, että aloite jätetään raukeamaan. Mietinnössä se sanoo pitävänsä tärkeänä, että avioliitosta eri tavalla ajattelevien kesken säilyy hyvä keskusteluyhteys ja että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kristityt voivat täysipainoisesti tuntea kuuluvansa samaan kirkkoon.

Niin ikään valiokunta nostaa esiin erityisen kunnioittavan keskustelun mallin. Kirkon kehittämä malli rakentavaan keskusteluun avioliittokannoista on jäänyt pilottikeskustelun jälkeen käyttämättä, kuten Kotimaa24 kertoi viime kuussa.

"Kunnioittavaan keskusteluun kuuluu sekä teologisten perusteiden että toisten kokemusten kärsivällinen kuunteleminen. Tästä huolehtiminen kuuluu valiokunnan mielestä piispainkokoukselle", mietinnön lopussa todetaan.

Perustevaliokunnan mietintö tulee ensi viikolla (14.–18.5.) kokoontuvan kirkolliskokouksen käsittelyyn.

Mietinnön mukaan asian käsittelyyn osallistuivat perustevaliokunnasta puheenjohtaja Matti Repo sekä jäsenet Kirsi Hiilamo, Jari Jolkkonen, Sammeli Juntunen (osin), Jari Kemppainen, Matti Ketonen, Erkki Koskenniemi, Johanna Lumijärvi, Pauli Niemelä, Pekka Niiranen, Leif Nummela, Helena Paalanne (osin), Erkki Puhalainen, Tapani Rantala, Heikki Sariola, Marjaana Toiviainen ja Björn Vikström.

Eriävän mielipiteen jättivät Marjaana Toiviainen, Helena Paalanne, Björn Vikström, Kirsi Hiilamo ja Tapani Rantala.

Lue perustevaliokunnan mietintö täältä.

Lisätty Marjaana Toiviaisen nimi mietintöä käsitelleiden listaan.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kunnioittavia keskusteluja avioliitosta ei ole käyty – "Siihen, mikä koetaan tärkeäksi, löytyy resursseja"

Kolumni: Kunnioittava keskustelu vaiettiin kuoliaaksi

Aloite avioliittokäsityksen laajentamisesta otti askeleen eteenpäin – eteni valiokuntiin

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.