Kirkolliskokous vastustaa valtion rahoituksen indeksikorotuksen jäädyttämistä

Valtioneuvosto on esittänyt muutosta lakiin, joka koskee valtion rahoitusta evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin. Ehdotuksena on, että osana valtiontalouden sopeutustoimia valtion rahoituksen indeksikorotukset jäädytetään vuosien 2017—2019 osalta, ja rahoituksen määrä säilyisi seuraavat kolme vuotta vuoden 2016 tasolla, 114 miljoonassa eurossa. Kirkolliskokous vastustaa lausunnossaan ehdotettua lakimuutosta.

Kirkolliskokous perustelee opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa vastustustaan sillä, että valtio on rahoituslaissa sitoutunut korvaamaan seurakunnille lailla säädetyistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset.

Laissa säädetään, että kirkko huolehtii hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kirkolliskokous pyytää huomioimaan, että korvaus ei kata tälläkään hetkellä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia.

Kirkolliskokouksen mielestä esitys loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, koska kirkon yhteiskunnalliset tehtävät eivät palvele yksinomaan kirkon jäseniä vaan kohdistuvat kaikkiin kansalaisiin. Esitys loukkaa myös positiivisen uskonnonvapauden harjoittamista, kun kirkon jäsenet joutuvat eriarvoiseen asemaan muiden kansalaisten kanssa.

Laki valtion rahoituksesta tuli voimaan vajaa vuosi sitten, jolloin seurakuntien osuus yhteisöverosta lakkasi.

Kuva: Star Light / Freeimages

Lue myös:

Yhteisöveron poistuminen repii aukkoja seurakuntien talouteen