Kirkolliskokouksella poikkeuksellinen aloitus

Kirkolliskokous on jo tänään koolla Turussa, mutta viikon aloitus poikkeaa totutusta, sillä normaalisti täysistunnot ovat alkaneet pyöriä jo maanantaina. Nyt ensimmäinen päivä on varattu valiokuntatyöskentelylle.

Arkkipiispa Kari Mäkinen toivoo, että muutoksen ansiosta täysistuntotyöskentely toimisi entistä paremmin ja tiiviimmin. Tästä kerätään nyt kokemuksia.

Isoin käsiteltävä asia kirkolliskokouksen listalla on seurakuntien rakenneuudistus. Asiaa käsitellään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Maanantaisessa tiedotustilaisuudessa arkkipiispa Mäkinen kertasi esityksen pääpiirteet. Jos lakivaliokunnan mietintö hyväksyttäisiin, kaikki seurakunnat kuuluisivat jatkossa seurakuntayhtymiin.

Olennaista päästä eteenpäin

Mäkisen mukaan uudistuksella pyritään turvaamaan seurakuntien toiminta koko maassa. Seurakuntien toiminta on jatkossakin paikallista, mutta esimerkiksi talouteen ja kiinteistöön liittyvät asiat hoidettaisiin yhtymissä. Yhtymien sidos kuntarakenteeseen ja kuntien rajoihin säilyisi. Mielekkäiden yhtymien luomisessa hiippakunnilla ja tuomiokapituleilla olisi iso rooli.

Seurakuntarakenneuudistusta on määrä alkaa käsitellä keskiviikkona. Päätös vaatii ¾ määräenemmistön.

Kirkolliskokous voi hyväksyä esityksen sellaisenaan, tehdä lakiesityksen yksityiskohtiin muutoksia tai jättää asian raukeamaan.

Arkkipiispa Kari Mäkinen ei lähde ennakoimaan lopputulosta. Hän kuitenkin toteaa Kotimaa24:lle, että asian ensimmäinen käsittely on merkityksellinen. Siinä pakettiin tehdään muutosehdotuksia ja nähdään, millaiseksi lopullinen esitys muotoutuu.

– On tärkeää, että tämän jälkeen saadaan päätös ja että sitten seurakunnissa ja hiippakunnissa tiedetään, miten edetään.

Arkkipiispa Mäkisen mukaan kirkossa on joka tapauksessa ilmeistä ja selvää, että oman seurakunnan rajojen ulkopuolelta on haettava yhteistyökumppaneita.

Oli rakennepäätös mikä tahansa, Mäkisen mukaan kirkko ei seiso tai kaadu sen mukaan.

– Olennaista on joka tapauksessa, että päästään eteenpäin, hän sanoo Kotimaa24:lle tiedotustilaisuuden jälkeen.

Uusia virsiä kerran sukupolvessa

Tiedotustilaisuudessa kirkkohallituksen talousosaston johtaja, kirkkoneuvos Leena Rantanen nosti esiin lähetekeskusteluun tulevan kirkkohallituksen esityksen kirkon eläketurvan rahoituksesta. Kyse on eläkerahaston lisäpääomittamisesta. Haasteista suurin on se, että kirkon palkkasumma pienenee.

Esityksen mukaan seurakuntatyönantajan eläkemaksua alennettaisiin 28 %:sta 24 %:iin. Seurakunnilla työnantajamaksu on erittäin korkea verrattuna muihin työnantajiin. Samalla kuitenkin eläkerahastomaksu nostettaisiin neljään prosenttiin. Seurakuntien eläkerahastomaksu on tänä vuonna 1,2 % vuonna 2013 toimitetun verotuksen kirkollisverosta.

Arkkipiispa Mäkinen nosti esiin niin ikään lähetekeskusteluun tulevat asiat virsikirjan lisävihkon hyväksymisestä, yhteisövero-osuuden korvaavan valtionkorvauksen jakamisesta seurakunnille sekä uudesta diakoniavirasta, jota on yritetty ratkoa viisi vuosikymmentä.

Diakoniviran taustalla on Mäkisen mukaan historiallinen kehitys, jossa kirkon hengellisestä tehtävästä on tullut huolehtimaan pappien rinnalla laaja työntekijäjoukko. Tilannetta pyritään hahmottamaan kirkon itseymmärryksestä ja teologisesta taustasta käsin.

Arkkipiispa muistuttaa, että virsikirjaa on uudistettu tavalla tai toisella kerran sukupolvessa. Lisävihkoon tulisi virsiä, jotka tyylillisesti ja kielellisesti heijastavat omaa aikaamme ja välittävät siinä kirkon uskoa.

Yhteisöveron korvaavasta 114 miljoonan euron valtionkorvauksesta kahta miljoonaa esitetään jäsentietojärjestelmän pitoa varten, viittä miljoonaa kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon ja 107 miljoonaa euroa seurakunnille kunnan väkiluvun perusteella.