Kirkkoon suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta – tällaisia tehtäviä ja omistuksia ohje koskee

Kuva: Olli Seppälä

Kirkkohallituksen täysistunto on antanut suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta evankelis-luterilaisessa kirkossa. Suositus tehtiin kirkolliskokouksen toimeksiannosta.

Sidonnaisuusilmoitus suositellaan tehtäväksi, jos luottamushenkilöllä tai johtavalla viranhaltijalla on johtotehtäviä tai luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä.

Ilmoitus suositellaan tehtäväksi myös omaisuudesta ja omistusosuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen kannalta merkittävänä pidetään osakkeenomistusta tai muuta omistusta, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Suositus muistuttaa, että myös henkilön yhdistys- tai säätiötoiminnalla voi olla merkitystä, kun arvioidaan päätöksenteon puolueettomuutta.

Kaikkia luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita koskevaa ilmoituskäytäntöä ei kirkossa pidetä tarkoituksenmukaisena. Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja hiippakuntavaltuuston jäsen on esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolaissa tarkoitettua läheistään.

Seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, hiippakunnissa ja kirkkohallituksessa tulee erikseen tehdä päätös siitä, miten suositusta sovelletaan.

Kirkolliskokous lähetti sidonnaisuusilmoitukset kirkkohallituksen valmisteltavaksi vuonna 2019. Lähtökohtana oli vuonna 2017 voimaan tullut kuntalaki, jonka mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus muun muassa johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Ainakin Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymissä on ollut jo ennestään omat ohjeistukset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta johtaville työntekijöille ja keskeisille luottamushenkilöille.

Kirkkohallituksen valmistelemaan suositukseen voi tutustua täällä.

Lue myös:

Kirkon luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sidonnaisuudet halutaan tuoda päivänvaloon

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.