Kirkkolaki on nyt kirjoitettu uusiksi – tunnustukseen ja oppiin pohjautuvat säännökset siirretään kirkkojärjestykseen

Kuva: Olli Seppälä

Uusi esitys uudeksi kirkkolaiksi etenee. Kirkkohallitus päätti 20.10. antaa uuden ehdotuksen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Samalla kirkolliskokoukselle annetaan neljä muutakin lakiehdotusta. Ne ovat lakiehdotukset evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta sekä lakiehdotus, joka muuttaisi tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan.

Näiden lisäksi täysistunto antaa kirkolliskokouksen käsittelyyn ehdotuksen uudeksi kirkkojärjestykseksi.

Täysistunto pyytää kirkon laintarkastustoimikuntaa ja piispainkokousta antamaan esityksistä lausuntonsa suoraan kirkolliskokoukselle asian kiireellisyyden vuoksi.

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlajan mukaan tavoitteena on käydä ehdotuksista lähetekeskustelu marraskuun kirkolliskokouksessa.

Suomen perustuslain mukaan eduskunta hyväksyy evankelis-luterilaisen kirkkolain kirkolliskokouksen esityksestä.

Kirkkolakiin vain säännökset järjestysmuodosta ja hallinnosta

Ehdotus uudeksi kirkkolaiksi joutui vastatuuleen viime keväänä. Kirkolliskokous oli hyväksynyt ehdotuksen toukokuussa 2018 ja lähettänyt sen eduskunnan hyväksyttäväksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin löysi siitä ongelmia, ja lakiehdotus palautui kirkolle uudelleen valmisteltavaksi. Valiokunnan mukaan lakiehdotus oli liian yksityiskohtainen ja siinä oli tunnustuksellisia kohtia, jotka eivät sovellu eduskunnan päätettäväksi.

Kirkkolainsäädäntöä on Kirkkohallituksessa kirjoitettu uusiksi toukokuusta alkaen osastojen välisenä yhteistyönä.

Uudessa ehdotuksessa kirkkolakiin on otettu pääosin vain säännöksiä, jotka koskevat kirkon järjestysmuotoa ja hallintoa. Kirkon tunnustukseen ja oppiin pohjautuvat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi kirkkojärjestykseen.

Uuteen kirkkolakiehdotukseen on myös yhdistetty kirkolliskokouksen marraskuussa 2019 hyväksymä esitys siitä, että kirkon hallinnossa luovuttaisiin kokonaisvaltaisesti alistusmenettelystä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi kirkonkirjojenpidon organisaatiouudistusta ja kirkonkirjojen henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen uudistamista. Lisäksi ehdotetaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain omaksumissäännöstä.

Kirkkolaista ehdotetaan poistettavaksi kirkon viranhaltijoita koskeva sääntely. Siitä säädettäisiin uudessa kirkon viranhaltijoita koskevassa laissa. Samoin Kirkon työmarkkinalaitoksesta säädettäisiin eri lailla. Kirkon eläkerahastoa koskevat ja kirkon eläketurvan rahoituksesta annetut säännökset koottaisiin uuteen lakiin kirkon eläkerahastosta.

Lue myös:

Professori: Kirkkolain uudistamisen pattitilanne herättää kysymyksiä kirkon ja valtion suhteesta

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja: Nyt ryhdytään valmistelemaan uutta kirkkolakiehdotusta

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.