Kirkkoherralle varoitus naispappien syrjimisestä

Vetelin kirkkoherra Vesa Parpala on saanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta varoituksen naispappien syrjimisestä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset.

Tuomiokapituli sai maaliskuussa Parpalaan liittyvän kantelun, jossa kysyttiin, vaikuttako kirkkoherran kanta naispappeuteen hänen toimintaansa seurakunnassa. Yle uutisoi jo viime syksynä, että Parpala kieltäytyy yhteistyöstä naispappien kanssa. Tuolloin Parpalan väitettiin väistelevän keskustelua asiasta seurakuntalaisten kanssa.

– Seurakuntaan ei ole kutsuttu naispappeja jumalanpalveluksia toimittamaan, vaikka tätä on toivottu ja yritetty ehdottaa kompromissejakin, sanoo Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Mari Aalto.

Kantelun jälkeen tuomiokapituli pyysi vastineen kirkkoherralta ja seurakunnan kirkkoneuvostolta. Kirkkoneuvoston lausunnossa oli Aallon mukaan erilaisia näkökulmia: toisten mielestä kirkkoherran naispappeuskanta ei vaikuta työhön, toiset kokevat sen ongelmana.

– Kirkkoherra ei pystynyt osoittamaan hyväksyttävää perustetta, miksei naispuolinen pappi voisi toimittaa seurakunnassa jumalanpalvelusta. Piispankokouksen ohjeen mukaan sukupuolta ei voi käyttää valintaperusteena sijaisia tai vierailijoita kutsuttaessa. Tuomiokapitulin kokonaisharkinnan mukaan kirkkoherra ei ole toiminut virassaan tasapuolisesti, Aalto sanoo.

Tuomiokapituli antoi varoituksen kirkkolain viranhaltijan yleisiä velvollisuuksia koskevan pykälän mukaan. Varoituksesta ei kirkkolain mukaan voi valittaa, toisin kuin esimerkiksi kirkon tunnustuksesta poikkeamista tai pappisviran velvollisuuksien laiminlyömistä koskevista varoituksista.

Vetelin seurakunnassa työskentelee kirkkoherran lisäksi yksi seurakuntapastori. Kotimaa24 ei tavoittanut kirkkoherra Vesa Parpalaa kommentoimaan asiaa.

Lue myös: Vetelin kirkkoherra välttelee naispappeja ja keskusteluita