Kirkkohallitus myönsi diakonian kultaisen ansiomerkin Päivi Löytylle ja Tuula Mertaselle

Päivi Löytty ja Tuula Mertanen. Kuvat: Pirre Saario ja Tuija Itkonen

Diakonian kultainen ansiomerkki on myönnetty kehittämiskoordinaattori Päivi Löytylle ja erikoisdiakoni Tuula Mertaselle.

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö myöntää kultaisen ansiomerkin tunnustukseksi henkilölle, joka on tehnyt pitkäaikaista ja ansiokasta työtä diakonian hyväksi kirkon, seurakunnan, diakonialaitoksen tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa.

Perusteluissa todetaan, että Päivi Löytty "on tarmokkaasti ja pitkäjänteisesti pitänyt esillä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten avun ja tuen tarvetta sekä kehittänyt yhteisöllisellä työotteella uusia toimintatapoja ja vapaaehtoisverkostoja". Löytty on yli kaksikymmentä vuotta kehittänyt kirkon toimintaa Namibiassa, missä työ on painottunut diakonisesti ja resurssit ovat pienet.

Tuula Mertanen on perustelujen mukaan "tunnollinen ja esikuvallisesti työnsä hoitava, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava". Joensuun seurakuntayhtymässä työskentelevä Tuula Mertanen on uranuurtaja saavutettavuuden edistäjänä. Syntymästään kuuro ja viittomakielinen Mertanen edustaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa kansainvälisessä huonokuuloistyön verkostossa. Hän on Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnan monivuotinen jäsen.

Diakonian kultaisen ansiomerkki jaettiin viime perjantaina Kirkon diakonian päivien iltajuhlassa Helsingissä.

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!