Kirkko pohtii korona­passin käyttöön­ottoa – pääkaupunki­seudulla viran­omaiset eivät suosittele hengellisiä tilaisuuksia rokottamattomille aikuisille

Kuva: Olli Seppälä

Koronapassin käyttöönottoa harkitaan myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, jos voimaan tulee kokoontumisrajoituksia.

Kirkon sivuilla todetaan nyt, että kirkon tilaisuuksissa ei tällä hetkellä käytetä koronapassia. "Jos koronatilanne huononee ja seurakuntatoimintaan vaikuttavia kokoontumisrajoituksia otetaan alueilla käyttöön, voi seurakunta itse päättää passin mahdollisesta käyttöönotosta", kirkko linjaa.

Helsingin hiippakunnassa asiaa on käsitelty alustavasti ja yleisluontoisesti. Tällä hetkellä kokoontumisrajoituksia ei ole voimassa. Koronapassia voivat käyttää vain koronaepidemian leviämisalueilla toimivat ravintolat ja yökerhot, sillä niiden asiakasmääriä ja aukioloaikoja on paraikaa rajoitettu.

– Jos kokoontumisrajoituksia määrätään, on mahdollista, että koronapassi otetaan käyttöön myös kirkossa, jotta toiminta mahdollistuu, Helsingin hiippakunnan valmiuspäällikkö, piispan erityisavustaja Satu Huttunen sanoo.

Hän kertoo keskustelleensa asiasta alustavasti Espoon hiippakunnan valmiuspäällikön Aappo Laitisen kanssa. Helsingin ja Espoon hiippakunnat kattavat lähes koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, jonka alueella koronarajoitukset ovat pandemian aikana olleet kaikkein tiukimmat ja pitkäaikaisimmat.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä katsoi tiistaina, että koronapassin käytön on jatkuttava myös vuodenvaihteen jälkeen. Ryhmä myös ehdotti passin laajentamista tilanteisiin, joissa hallintopäätöksin asetettuja rajoituksia ei ole voimassa.

Uusia rajoituksia ei tiistaina annettu.

Koronakoordinaatioryhmä myös suositteli yli 12-vuotiaille rokottamattomille sellaisten sisätilojen välttämistä, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Tällaisina mainittiin muiden muassa hengelliset kokoontumiset. Suosituksista voi lukea lisää täältä.

– Pohdimme, millaisia vaikutuksia koronakoordinaatioryhmän suosituksella on seurakuntien toimintaan. Jos ohjeet seurakunnille muuttuvat tämän suosituksen myötä, tiedotamme uusista ohjeista heti, kun asiasta on tehty päätös, Huttunen sanoo.

Uskonnonvapaus keskeinen, kun ratkaisuja tehdään

Kun koronapassin käyttöönottoa arvioidaan kirkossa, olennaista on arviointi uskonnonvapauden toteutumisen näkökulmasta. Aluehallintoviraston määräykset kokoontumisrajoituksista eivät aiemminkaan pandemian aikana ole ulottuneet jumalanpalveluksiin ja vastaaviin uskonnollisiin toimituksiin. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kuitenkin noudattanut läpi pandemian yhteiskunnan yleisiä linjauksia.

Tartuntatautilaissa määritellyt määräykset hygieniasta, turvaväleistä ja lähikontaktien välttämisestä koskevat voimassa ollessaan myös uskonnollisia yhdyskuntia.

Tulevaisuudessa erilaiset skenaariot ovat Huttusen mukaan mahdollisia. Yksi vaihtoehto on, että koronapassin ulkopuolelle jätettäisiin jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset. Koronapassia voitaisiin sen sijaan käyttää muissa kirkon tilaisuuksissa, kuten konserteissa. Epäselvää on, noudatettaisiinko jumalanpalveluksissa tällöin kokoontumisrajoituksia vai päättäisikö kirkko vedota uskonnonvapauteen ja olla jatkossa rajoittamatta jumalanpalvelusten kävijämääriä.

Päätökset riippuvat tietysti myös siitä, millaisia rajoituksista tulisi. Satu Huttunen huomauttaa, että jos voimassa olisi esimerkiksi 50 henkilön kokoontumisrajoitus, kirkon piirit ja ryhmät voisivat kokoontua ilman koronapassia.

– Tilanne oli toinen viime talvena ja keväänä, jolloin mentiin pitkään kuuden henkilön kokoontumisrajoituksella.

Huttunen toteaa, että ihmisille taataan jatkossakin mahdollisuus päästä kirkkoon. Hän lisää, että siitä lähtien, kun rokotteita on ollut saatavilla, hiippakunta on kehottanut ihmisiä ottamaan rokotteen.

– Jos kokoontumisrajoituksia tulee, meidän ohjeemme pyrkivät joka tapauksessa varmistamaan, että ihminen tavalla tai toisella pääsee kirkkoon. Kaikkiin tilaisuuksiin pääseminen ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista ilman koronapassia.

Lue myös:

Piispa Teemu Laajasalo HS:ssa: Rokottamaton päättää kaikkien terveydestä, elämästä ja vapaudesta

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.