Kirja-arvio: Uskontoteologinen kummajainen, joka on kiinni ajan hengessä

Kuva. Olli Seppälä

Uskontoteologiaksi kutsutaan systemaattisen teologian alaan kuuluvaa tutkimussuuntaa, johon kuuluvat myös uskontodialogi ja globaalietiikka. Uskontoteologiassa uskontoja on luokiteltu eksklusiivisiksi, inklusiiviksi ja pluralistisiksi.

Karla Löfgrenin kirjassa Usko, toivo, rakkaus, meditaatio liitytään pluralistiseen näkökulmaan. Sen mukaan kaikki uskonnot ovat yhtä aikaa oikeassa. Uskonnot eivät siis kilpaile keskenään totuudesta. Perinteiselle kristillisille teologialle – kuten monien muidenkin uskontojen itseymmärrykselle – tällainen lähestymistapa on vaikea, ellei mahdoton. Yksittäiset teologit kuitenkin ovat edustaneet uskontoteologista pluralismia ja kehitelleet sen ajattelua.

Löfgren ei ole koulutukseltaan teologi vaan filosofian maisteri, sosionomi ja diakoni. Hänen kirjansa perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön. Se käsittelee intialaisperäisten uskontojen antamia virikkeitä uskontoteologiselle pluralismille sekä meditaatiota terapeuttisena metodina.

Löfgrenin kirjaa on helppo pitää kummajaisena. Sen teoreettinen osuus koostuu monien eri ajattelijoiden lyhyistä referaateista. Mutta samalla kirja on oudolla tavalla kiinnostava, sillä siihen sisältyy – ammattikorkeakoulun perusidean mukaisesti – käytännön osuus. Löfgren kertoo järjestämistään meditaatiotilanteista. Niissä tutkitaan erilaisten lähestymistapojen vaikutuksia. Yksi meditaatioista on Jeesus-meditaatio eli virikepuheen kontemplointi.

Löfgren kokeili Tampereella myös pluralistista meditaatiota, jossa oli mukana eri uskontojen edustajia ja alttarilla eri uskontojen symboleja. Kuinka osallistujat kokivat tilanteen? Löfgren keräsi heiltä palautetta. Yksi havainto on, että jos oma uskonnollinen identiteetti on vahva tai rajoittava, tällaiseen uskontopluralistinen meditaatioon ei välttämättä ole helppo osallistua.

Kirjassaan Karla Löfgren ehdottaa uudenlaista, yhdenvertaista suhtautumista uskontoihin ja henkisyyteen sekä kaikkien uskontojen terapeuttisuuden havaitsemista.

Ei Löfgren ajatuksineen yksin ole, sillä ainakin Helsingissä Kampin Hiljaisuuden kappelissa on järjestetty jo pitkään kaikille uskontokunnille avoimia yhteisiä meditaatiohetkiä.

Karla Löfgren: Usko, toivo, rakkaus, meditaatio. Utopia rauhasta uskontojen välillä. Basam Books 2021. 245 sivua.

Arvio julkaistu 12.5. ilmestyneessä Kotimaassa.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.