Kiista kirkon hengellisen työn tekijöiden työajattomuudesta jatkuu – sopimus päättyy kuun vaihteessa

Kirkon työmarkkinaosapuolten erimielisyys uuden työaikalain tulkinnasta jatkuu edelleen. Työnantajan edustajalla Kirkon työmarkkinalaitoksella sekä pappeja ja kanttoreita edustavalla Kirkon akateemiset AKI ry:llä on eri käsitykset siitä, miten 1. tammikuuta voimaan tullutta uutta työaikalakia tulee noudattaa. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyy maaliskuun lopussa.

Seurakunnissa hengellistä työtä tekevät on tähän saakka rajattu työaikalain ulkopuolelle. Kirkon akateemiset AKI tulkitsee nyt, että uuden työaikalain mukaan valtaosa hengellisen työn tekijöistä kuuluu työajan piiriin.

Asiasta on neuvoteltu viime keväästä lähtien. Työntekijöiden edustajat tulkitsevat, että työaikaa sovellettaisiin jatkossa suurimpaan osaan papeista ja kanttoreista sekä kaikkiin diakonian viranhaltijoihin, nuorisotyönohjaajiin ja varhaiskasvatuksen ohjaajiin. Työaikaan siirtyminen merkitsisi myös työaikakorvausten ulottamista hengelliseen työhön. Työajan ulkopuolella olisivat vain sellaiset uskonnollisia toimituksia tekevät työntekijät, joilla on todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa työaikansa pituuteen ja sijoitteluun.

AKI ry antoi lakiin maanantaina omat soveltamisohjeensa. Ohjeiden julkistamisen ajankohta liittyi siihen että kirkon työehtosopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.3. Huhtikuun alusta lähtien voimassa olevan työaikalain vastaisia käytäntöjä ei enää saisi olla.

Työmarkkinalaitos: AKI teki irtiottonsa

Kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen pitää syntynyttä tilannetta perin ikävänä.

– Pääsopijaosapuolten kesken sovittiin helmikuussa, kuinka menetellään tilanteessa, jossa uutta sopimusta ei ole saatu neuvoteltua ja vanhan sopimuksen olemassaolo lakkaa. Ja nyt olemme siinä tilanteessa. Myös AKI:n edustaja oli mukana sopimassa yhteisistä ohjeista, mutta nyt AKI on tehnyt omaan irtiottonsa, Piepponen sanoo.

Piepponen pitäisi nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa järkevänä, että kaikki osapuolet olisivat mukana rakentamassa siltaa ensi syksyyn saakka, jolloin poikkeustilanne yhteiskunnassa on ohitse.

– Kyse on uudesta työaikalaista ja sen soveltamisesta. AKI tulkitsee sitä vahvasti edunvalvonnan näkökulmasta, mikä vaikeuttaa tilannetta.

Myös Kirkon työmarkkinalaitokselta on tulossa seurakunnille tarkempi ohjeistus, jossa perustellaan työmarkkinalaitoksen kantaa lain soveltamisalan tulkinnasta.

– Silloin, kun kyse on epäselvästä tilanteesta, työnantajalla on niin kutsuttu tulkintaetuoikeus arvioida lain tai sopimuksen sisältöä, Piepponen sanoo.

Seurakunnissa epätietoisuutta

Kirkon akateemiset AKI ry:n toiminnanjohtaja Jussi Junni sanoo, että maaliskuussa työmarkkinaosapuolten kesken sovitussa yhteisessä ohjeessa oli yksimielisyys niin sanotusta työaika-autonomiasta, mutta ei uuden lain sisältämistä soveltamisalapoikkeuksista. AKI antoi julkisuuteen omat työaikalain soveltamisohjeensa, jotka ovat sisällöllisesti pitkälti samat kuin ohjeet, jotka se toi julkisuuteen jo vuosi sitten maaliskuussa.

Kirkon työmarkkinalaitos vastasi AKI:n ohjeisiin, että niitä ei seurakunnissa pidä noudattaa. Osapuolet siis tulkitsevat lain soveltamista eri tavoin.

– Seurakunnissa varmasti vallitsee epätietoisuutta siitä, miten työaikalakia tulee soveltaa hengellisessä työssä. Tiedän, että on ainakin yksi seurakunta, jossa aletaan soveltaa työaikaa hengellisen työn viranhaltijoihin. Osa seurakunnista päättänee jatkaa toistaiseksi kuten ennenkin, Jussi Junni sanoo.

Hänen mukaansa on lisäksi seurakuntia, jossa työnantajan ja työntekijän tulkinnat menevät ristiin, mutta käytännössä työnantajan tulkinta voittaa.

– Tällöin työntekijä voi valittaa, ja lopulta oikeus päättää, kuinka kirkossa sovelletaan työaikalakia eri työntekijäryhmiin, Junni sanoo.

Junni kertoo myös, että työmarkkinakeskusjärjestö Akava, johon Kirkon akateemiset kuuluu, on vienyt valtioneuvoston alaiseen työneuvostoon kysymyksen työaikalain soveltamisesta seurakuntien työntekijöihin. Työneuvostosta saatetaan saada asiasta päätös kevään aikana. Se ei kuitenkaan ratkaise asiaa sitovasti.

Neuvottelut jatkuvat

Neuvottelut kirkon virka- ja työehtosopimuksesta jatkuvat. Seuraava tapaaminen toteutetaan verkkokokouksena tämän viikon perjantaina.

Neuvottelujen pääsopijaosapuolet ovat Kirkon työmarkkinalaitos työnantajan edustajana sekä työntekijöitä edustavat Kirkon alat ry, Kirkon alan unioni ry ja JUKO eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, johon myös AKI ry kuuluu.

Kuva: Olli Seppälä

Neuvottelut uuden työaikalain vaikutuksista hengelliseen työhön katkesivat ulosmarssiin

Liitot: Lakimuutos tuo työajan hengelliseen työhön, valtaosalle papeista ja kanttoreistakin oikeus sunnuntaikorvauksiin

Kirkon työmarkkinalaitos tulkitsee työaikalakia toisin kuin liitot – "Hengellistä työtä tekevien asema selvitetään"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.