Neuvottelut uuden työaikalain vaikutuksista hengelliseen työhön katkesivat ulosmarssiin

Neuvottelut uuden työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä ovat keskeytyneet työntekijäpuolen ulosmarssiin.

Neuvottelujen taustalla on eduskunnan maaliskuussa hyväksymä uusi työaikalaki. Kirkon työntekijöiden ja kirkkotyönantajan edustajien käsitykset lain vaikutuksista kirkon hengellistä työtä tekeviin poikkesivat alusta saakka rajusti.

Työntekijäliitot ovat tulkinneet, että jatkossa työaikaa pitää soveltaa suurimpaan osaan papeista ja kanttoreista sekä kaikkiin diakonian viranhaltijoihin, nuorisotyönohjaajiin ja varhaiskasvatuksen ohjaajiin. Uutisen liittojen näkemyksistä voi lukea täältä.

Kirkon työmarkkinalaitos puolestaan katsoo, että kirkon hengellisen työn viranhaltijoiden työajattomuus on tarkoitettu pysymään entisellään. Uutisen työnantajan näkemyksistä voi lukea täältä.

Työaikalain tulkintaa ryhdyttiin selvittämään keväällä kirkon työmarkkinaosapuolten uudessa työryhmässä. Viime viikolla neuvottelut katkesivat, kun Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n ja Kirkon alan unioni ry:n neuvottelijat marssivat ulos työryhmän kokouksesta.

Työntekijöiden edustajat luonnehtivat yhteisessä tiedotteessaan, että näkemyserot työnantajan ja pääsopijajärjestöjen välillä olivat edelleen ylitsepääsemättömät. Tiedotteen mukaan työnantajapuoli katsoi, että uutta työaikalakia sovellettaisiin hengellisessä työssä soveltamaan korkeintaan "muutamaan" viranhaltijaan.

Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan työryhmän työskentely lopetettiin, koska toisistaan eronneisiin kantoihin ei löytynyt yhteisymmärrystä.

"Työmarkkinalaitoksen kanta on, että uuden lain voimaan tullessa jatkuu nykyinen asiaintila, jossa hengellisen työn viranhaltijat ovat työajattomia. Seurakunnissa ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin uuden työaikalain vuoksi. Työmarkkinalaitos ohjeistaa seurakuntia asiasta tarkemmin syksyllä", työnantajan edustaja kommentoi tiedotteessaan.

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Kirkon osalta sitä siirrytään noudattamaan nykyisen virka- ja työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen 1.4.2020.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kirkon työmarkkinaosapuolet alkavat käsitellä uuden työaikalain soveltamista

Liitot: Lakimuutos tuo työajan hengelliseen työhön, valtaosalle papeista ja kanttoreistakin oikeus sunnuntaikorvauksiin

Kirkon työmarkkinalaitos tulkitsee työaikalakia toisin kuin liitot – "Hengellistä työtä tekevien asema selvitetään"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.