Kannatuskirjoitus: Pekka Särkiö Mikkelin hiippakunnan piispaksi

Teologian tohtori, dosentti Pekka Särkiö, 60, siirtyi alkuvuodesta kenttäpiispan tehtävistä Kangasniemen vt. kirkkoherraksi. Kuva: Jussi Hiltunen

Kiitämme asiallisesta ja hyvähenkisestä Mikkelin piispanvaalin ensimmäisestä kierroksesta. Piispan tehtävät ovat moninaiset ja vaativat. Siksi tuemme Pekka Särkiötä Mikkelin piispaksi hänen vahvan kirkollisen työkemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella.

Pekan pitkä kokemus seurakuntapappina ja kirkkoherrana antaa hänelle hyvän pohjan ymmärtää seurakuntien haasteita ja mahdollisuuksia. Pekka on vaikuttanut merkittävissä kokonaiskirkollisissa tehtävissä, kuten kirkolliskokouksessa ja piispainkokouksessa.

Johtamisessaan Pekka hahmottaa hyvin kokonaisuuksia ja toimintaympäristöä. Hän tarttuu aloitteellisesti asioihin ja kestää erilaiset haasteet paineineen hyvin. Pekka on aidosti kiinnostunut kohtaamistaan ihmisistä ja asioista. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän on sillanrakentaja.

Vuosikymmen kenttäpiispana on antanut Pekalle laajan ymmärryksen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja kirkon roolista turvan tuottajana. Kenttäpiispana hän on vastannut puolustusvoimien hengellisestä työstä ja kohdannut lukemattomia nuoria aikuisia.

Vanhan Testamentin eksegetiikan dosenttina Pekka on paneutunut syvällisesti sekä Raamatun tutkimukseen että sen hengelliseen sanomaan. Hän tarkastelee tämän ajan haasteita ja ilmiöitä Raamatun opetuksen kautta.

Miljoonien jäsenten kirkossa kaikki eivät aina voi olla samaa mieltä asioista. Pekalla on näyttöä eri osapuolia kuuntelevista toimintatavoista. Hänellä on hyvät suhteet kaikkiin herätysliikkeisiin ja hän etsii aina ratkaisuja, joissa ihmisten erilaiset mielipiteet ovat sallittuja ja keskustelukulttuuri avointa. Pekan toiminnan ydin on Raamatun sanoma.

Olemme oppineet tuntemaan Pekka Särkiön turvallisena, energisenä ja kokeneena kirkon paimenena. Hän on osoittanut palvelevansa Kristusta, kirkon Herraa. Nyt tarvitaan pitkäaikaisen kokemuksen tuomaa viisautta ja kykyä rakentaa kaikkien yhteistä kirkkoa. Luotamme vahvasti, että Mikkelin hiippakunta saa Pekasta erinomaisen piispan.

Leena Haakana

rovasti, Ruokolahden kirkkoherra

Eeva-Riitta Hahtola

kirkolliskokouksen jäsen ja kirkkovaltuutettu, Mikkeli

Sammeli Juntunen

Savonlinnan kirkkoherra

Saara-Maria Jurva

kappalainen, TT, Kouvolan seurakunta

Risto T. Nieminen

teol. Tri, Mikkeli

Ohto Oksanen

majuri, Nastola

Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta

kasvatustyön johtaja, Lappeenrannan srk-yhtymä

Petri Pekonen

kirkkovaltuutettu, Mikkeli

Teuvo V Riikonen

toiminnanjohtaja, kirjailija, Mikkeli

Emiliana Skoog

Rantasalmen kappalainen