Kaksi jäsentä erosi Helsingin Vuosaaren seurakunta­neuvostosta – syynä turhautuminen huonoksi koettuun hallintoon

Rebekka Nikula (vas.) ja Matleena Järviö jättivät Vuosaaren seurakuntaneuvoston.

Helsinkiläisen Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsenet Matleena Järviö ja Rebekka Nikula ovat eronneet neuvoston jäsenyydestä maanantaina 15.3. pidetyssä seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Eroaminen seurakunnan luottamustoimesta kesken kauden on poikkeuksellista. Yleensä se johtuu toisen seurakunnan alueelle muuttamisesta. Tällöin luottamushenkilönä jatkaminen entisessä seurakunnassa ei ole edes mahdollista.

– Erosin, koska seurakuntaneuvoston toimintakulttuuri ja siihen pohjautuvat päätökset toistuvasti rikkovat oikeustajuani. Koen, että en voi ottaa enää vastuuta päätöksistä, Matleena Järviö sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kirkko ja kaupunki -lehti.

Eroanomuksessaan Järviö ja Nikula toteavat menettäneensä luottamuksensa siihen, että voivat edustaa äänestäjiään neuvostossa. Eroamiseen johtaneen tilanteen taustalla on pitkään kestänyt kokemus huonosta hallinnosta ja siitä, ettei Helsingin tuomiokapituli ole puuttunut ongelmiin.

"Emme koe neuvoston voivan käytännössä osallistua seurakuntamme strategiseen johtamiseen. Tilanteeseen johtaneista hallinnollisista ongelmista on toistuvasti raportoitu Helsingin piispalle ja tuomiokapituliin, mutta pysyvää muutosta ei ole tapahtunut. Olemme käyttäneet erittäin paljon aikaamme hyvän hallinnon edistämiseksi kuluneen reilun kahden vuoden aikana. Koko neuvostokausi on ollut henkisesti erittäin raskasta ja kuluttavaa ja heijastunut itsemme lisäksi myös perheisiimme", eroanomuksessa todetaan.

Tilanne on jatkunut vuosia

Vuosaaren seurakunnan kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välit ovat olleet ongelmalliset jo pitkään. Kotimaa raportoi välien kärjistymisestä seurakunnassa alkuvuodesta 2019. Asiasta voi lukea lisää täältä.

Helsingin tuomiokapituli selvitti seurakunnan tilannetta vuonna 2019 työntekijöille ja luottamushenkilöille osoitetulla kyselyllä. Osa seurakuntaneuvoston jäsenistä on ollut myös myöhemmin yhteydessä kapituliin, koska tilanteen ei ole koettu parantuneen. Esimerkiksi kesäkuussa 2020 osa neuvoston jäsenistä lähestyi kapitulia kirjeellä, johon he saivat vastauksen helmikuun lopussa 2021. Kotimaa on nähnyt kirjeen ja vastauksen. Tämän vuoden alussa asia on Järviön mukaan nostettu esille myös hiippakuntavaltuustossa.

– Tämä on ollut raskas prosessi, Matleena Järviö sanoo.

Kapituli on luvannut kysyä seurakuntaneuvoston jäsenten kokemuksia sen jälkeen, kun kahden seurakuntaneuvoston jäsenen eroanomus tuli esille.

Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario toteaa, että kapituliin on tullut Vuosaaren seurakuntaneuvostosta "monenlaisia viestejä". Saarion mukaan tuomiokapituli käynnisti vuonna 2019 Vuosaaren seurakunnassa kehittämisprosessin, joka jatkuu edelleen. Hän sanoo, että neuvoston kanssa työskentelyä on ollut tarkoitus jatkaa kevään 2021 aikana.

Kirkkoherra Jussi Mäkelä: En ole täysin ummikko

Vuosaaren seurakunnan kirkkoherra ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkelä sanoo, että Järviön ja Nikulan eroperusteluissa on vakavia väitteitä, mutta konkreettiset esimerkit niiden tueksi puuttuvat.

– Varmasti minulla on kehittymisen varaa hallinnon suhteen. Olen kuitenkin toiminut tässä pestissä yli kymmenen vuotta, eli en ole täysin ummikko, Mäkelä sanoo.

Osa seurakuntaneuvoston jäsenistä on pitänyt heikkona hallintona muun muassa puutteellisia esityslistoja. Esimerkiksi vuosi sitten Vuosaaren seurakunta ilmoitti lähettävänsä jumalanpalvelukset jatkossa TV7:n kautta ilman, että asiasta oli päätetty seurakuntaneuvostossa.

– Jos seurakuntaneuvosto olisi päättänyt tästä asiasta ennen kuin yhteistyö aloitettiin, toki olisin tyytynyt demokraattiseen päätöksentekoon, Järviö sanoo.

Kirkkoherra Jussi Mäkelä sanoo, että päätösvalta jumalanpalvelusten esittämiseen televisiossa kuului kirkkoherran toimivaltaan.

– Valmiuslaki tuli voimaan viime vuonna 17.3. Tein toimivaltaani kuuluvan päätöksen, ja aloitimme jumalanpalvelusten lähettämisen TV7:ssa 22.3. Seuraava seurakuntaneuvoston kokous oli vasta kolme viikkoa myöhemmin.

– Oma toimivaltani mahdollisti alle kymmenen jakson eli kustannuksiltaan 10 000 euron käyttämisen televisiolähetyksiin. Tilanteen pitkittyessä ja televisiolähetysten jatkuessa asia vietiin neuvoston päätettäväksi.

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Raittinen ja kolme muuta luottamushenkilöä ovat jättäneet eroilmoitukseen vastineen, jonka mukaan seurakuntaneuvostossa ei ole esiintynyt Järviön ja Nikulan esille nostamia ongelmia.

"Teologiset erimielisyydet eivät olleet syy"

Matleena Järviö ja Rebekka Nikula ovat edustaneet seurakuntaneuvostossa ja Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa Tulkaa kaikki -liikettä. He jatkavat luottamushenkilöinä yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Eroilmoituksessa todetaan, että haasteena eivät ole olleet teologiset erimielisyydet.

– Ne ovat kyllä totta, kuten useissa seurakunnissa. Ongelmana on kuitenkin se, ettei hyvän hallinnon periaatteita noudateta, Järviö sanoo.

Matleena Järviön mukaan yksi perusongelma paikallisseurakunnan ja kokonaiskirkon kannalta on se, että kirkkolaki mahdollistaa kirkkoherran toimimisen kokouksissa puheenjohtajana. Hän on siis yhtä aikaa neljässä roolissa: kokouksen puheenjohtaja, valmistelija, esittelijä ja seurakunnan johtaja.

Lakimiesasessori Ritva Saario korostaa Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa, että kirkkoherran asema seurakuntaneuvoston puheenjohtajana perustuu kirkkolakiin, "eikä lakiin perustuva malli ole vastoin hallinnon periaatteita."

Kirkkolaki mahdollistaa myös sen, että luottamushenkilö toimii puheenjohtajana. Helsingin seurakunnista alle puolessa kirkkoherra on seurakuntaneuvoston puheenjohtaja. Muissa seurakunnissa puheenjohtajana toimii tehtävään valittu luottamushenkilö.

Lue myös:

Helsingin tuomiokapituli selvittää Vuosaaren seurakunnan ristiriitoja – työntekijöille ja luottamushenkilöille kysely

"Jumalan sanan julistamista ei voi neuvosto estää" – Kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välit kärjistyivät Vuosaaressa

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.