Inkerin kirkon edustaja LML:n yleiskokouksessa: Toivoisin Inkerin kirkossa papeiksi vihittyjen suomalaisten muuttavan Venäjälle

Pietarin Pyhän Marian seurakunnan pappi Petteri Mannermaa osallistui LML:n yleiskokoukseen Inkerin kirkon edustajana. Kuva: Mari Teinilä

Pietarissa työskentelevä Evankelisen lähetysyhdistyksen ELY:n lähetystyöntekijä Petteri Mannermaa on ollut Inkerin kirkon edustaja tänään päättyvässä LML:n yleiskokouksessa Krakovassa. Hän on tehnyt Inkerin kirkon palveluksessa noin 10 vuoden työuran, ja on sitä ennen ollut kirkossa vapaaehtoisena vuodesta 1995 lähtien.

Mannermaa toimii Pietarin Pyhän Marian tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapappina erityisenä vastuualueenaan suomenkielinen työ sekä maahanmuuttajatyö.