Inkerin kirkko menetti oikeuden päätöksellä Teologisen instituutin opetus­lisenssin

Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev. Kuva: Jukka Granström

Venäläinen oikeusistuin on vienyt Inkerin kirkon Teologiselta instituutilta luvan uskonnollisten järjestöjen työntekijöitä ja uskonnollista henkilökuntaa valmistavaan koulutukseen. Oikeus antoi päätöksensä 6.4.

Päätös merkitsee, että instituutilla ei ole juridista oikeutta antaa esimerkiksi papiksi aikovien teologiseen tutkintoon tähtäävää opetusta tai tutkintotodistuksia. Uusia opiskelijoita ei myöskään voida ottaa. Sen sijaan kirkon henkilöstön täydennyskoulutus lienee mahdollista.

Tieto opetuslisenssin väliaikaisesta menettämisestä tuli viranomaisilta jo viime vuoden lopulla. Syynä olivat valtion viranomaisten oppilaitoksen toiminnassa havaitsemat puutteet.

Inkerin kirkko vei asian oikeuteen, jonka päätös nyt on saatu.

Venäjän koulutuksen ja tieteen valvonta- ja tarkastusviranomainen on kehottanut Inkerin kirkkoa hakemaan lisenssiä uudestaan. Teologisen instituutin hallinto valmistelee tarvittavia asiakirjoja.

Instituutti jatkaa sitä sääntöjen mukaista toimintaa, joka ei vaadi erityistä lisenssiä. Kirkon tiedotteessa toivotaan, että syksyyn mennessä onnistuttaisiin aloittamaan kokonaisvaltainen opetustoiminta uuden lisenssin turvin.

Piispa Laptev: Kysymys ei ole instituutin toiminnan lopettamisesta tai supistamisesta

Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev kertoo, että oppilaitosta ei olla sulkemassa eikä sen toimintoja karsimassa.

– Instituutti, sen työntekijät ja opettajat jatkavat työtään täysimääräisesti. He täyttävät tehtäväänsä valmistaen välttämättömiä asiantuntijoita, joita kirkko lähettää heille koulutukseen.

Laptev korostaa, että lisenssin saaminen on vain yksi keino olla vuorovaikutuksessa valtion koulutusviranomaisten kanssa. Venäjän lainsäädäntö muuttuu Laptevin mukaan koko ajan.

– Siksi Rosobrnadsor (Venäjän federaation opetusministeriön koulutuksen ja tieteen valvontaviranomainen) on ehdottanut meille uusia vaatimuksia vastaavan uuden lisenssin formuloimista. Tämän asian kanssa työskentelemme aktiivisesti.

Laptev painottaa voimakkaasti, että kysymys ei ole instituutin toiminnan supistamisesta tai lopettamisesta, vaan uusien asiakirjojen kokoamisesta lisenssin saamista varten. Hän muistuttaa, että Venäjällä kirkko on erotettu valtiosta ja lisenssin ohella on olemassa muitakin mahdollisuuksia järjestää korkeakouluopetusta.

– Näitä mahdollisuuksia hyväksi käyttäen voimme valmistaa sanapalvelijoita kirkolle, järjestää täydennyskoulutusta, hengellistä kasvua tukevaa toimintaa, uskontokasvatusta ja niin edelleen. Kirkko voi näin varustaa työntekijänsä heille tarpeellisilla tiedoilla ja taidoilla.

Tällä hetkellä nämä virkaan vihkimiseen tarvittavat edellytykset tarkistaa Laptevin mukaan kirkon kirkkohallitus.

Apu Suomestakin on Laptevin mukaan tervetullutta.

– Otamme ilolla vastaan tukea Suomen kirkolta tai lähetysjärjestöiltä tulevien sananpalvelijoiden valmistamiseksi. Olemme myös iloisia mahdollisuudesta kutsua suomalaisia opettajia pitämään luentoja ja kiitollisia kaikista rukouksista ja talousavusta.

Piispa Laptev ei kommentoi Kotimaan kysymyksiä Teologisen instituutin lisenssin menettämisen konkreettisista syistä tai instituutin rahoituksesta.

Piispa Häkkinen: Suomen kirkko ei voi vaikuttaa lisenssiasiaan

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen pitää lisenssin perumista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta hyvin valitettavana.

– Inkerin kirkon koulutuksen tukeminen on ollut kirkollemme tärkeää. Teologista instituuttia ovat rahoittaneet, järjestäneet opettajia ja muuten tukeneet monet järjestöt, seurakunnat ja kokonaiskirkko. Tätä taustaa vasten lisenssin peruuttaminen on ikävä uutinen, vaikkei se aivan yllättäen tullutkaan. Käytännössä opettajia ei voi Suomesta nyt Kelttoon lähettää.

Koulutettujen työntekijöiden merkitys on Häkkisen mukaan kirkolle hyvin tärkeä.

– Inkerin kirkko joutuu pohtimaan, millä tavalla työntekijöiden koulutus järjestetään, mikä on Teologisen instituutin tulevaisuus ja millaisin edellytyksin oppilaitokselta vaadittavaa lisenssiä on mahdollista saada takaisin. Tilanne on kirkolle vaikea.

Häkkinen kertoo, että Suomen ja Inkerin kirkkojen neuvottelukunnan kokous pidettiin etäyhteyksin 16. huhtikuuta.

– Kokouksen asialistalla olleessa Inkerin kirkon ajankohtaiskatsauksessa kuulimme myös Teologisen instituutin tilanteesta ja keskustelimme asiasta. Kyse on ennen kaikkea Inkerin kirkon ja Rosobrnadzorin välisestä asiasta. Meidän kirkkomme ei voi tähän vaikuttaa.

Teologisen instituutin on Häkkisen arvion mukaan joka tapauksessa haettava jonkinlaista rekisteröintiä, siis viranomaislupaa, joita on koulutuksen ja oppilaitoksen tasosta riippuen erilaisia.

– Inkerin kirkon toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää, millaisia ja miten koulutettuja pappeja ja muita työntekijöitä sillä on. Sen vuoksi koulutusratkaisut vaikuttavat koko kirkon tulevaisuuteen. Inkerin kirkko on itsenäinen kirkko ja tekee omat ratkaisunsa. Niitä meidän on syytä kunnioittaa.

Venäjän luterilaisten kannattaisi tiivistää koulutusyhteistyötä

Seppo Häkkinen pohtii, että myös inkeriläisten eritasoisia opiskelumahdollisuuksia Suomessa voitaisiin kartoittaa.

– Inkerin kirkosta on aiemmin ollut jonkin verran opiskelijoita esimerkiksi järjestöjen oppilaitoksissa. Joitakin vuosia sitten valmisteltiin yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Valitettavasti muun muassa kieliongelmat ovat olleet esteenä.

Luterilaisia on Venäjällä hyvin vähän. Siksi Häkkisen mielestä olisi hyvä pohtia, voisivatko Inkerin kirkko ja maan suurempi, alun perin saksalaistaustainen luterilainen kirkko tehdä entistä enemmän koulutusyhteistyötä tai jopa yhdistää koulutuslaitoksensa.

Häkkinen tietää, että kirkkojen yhteistyön tiivistäminen ei ole teologisista linjaeroista johtuen yksinkertaista.

– Ulkopuolisen taloudellisen tuen väheneminen, pienet opiskelijamäärät ja koulutuksen tasosta kiinni pitäminen puoltaisivat kuitenkin kahden luterilaisen kirkon koulutusyhteistyötä.

Seppo Häkkinen korostaa sitä, että kirkot tekevät itse ratkaisunsa. Hän ei halua toimia "besserwisserinä".

– Mutta ulkopuolelta asiaa katsovana näen yhteistyön tiivistämisessä paljon mahdollisuuksia. Parhaimmillaan se voisi antaa luterilaiselle teologialle Venäjällä "uutta potkua".

Lue myös:

Kelton Teologinen instituutti menetti opetuslisenssin – Piispa Häkkinen: Toivon, että koulutusyhteistyö Inkerin kirkon kanssa jatkuu

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.