Helsingin hiippakuntavaltuutetut antoivat piispa Teemu Laajasaloa puolustavan julkilausuman

Viisitoista Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsentä on antanut julkilausuman, jossa he sanoutuvat irti tavasta, jolla piispa Teemu Laajasalon talousasioita on käsitelty julkisuudessa. Julkilausuman voi lukea hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan Wiking Vuoren Facebook-sivuilta.

Julkilausumassa todetaan, että keskustelu kirkon rahankäytöstä on ollut tarpeellista. Helsingin hiippakunta tai sen hiippakuntavaltuusto ei kuitenkaan ole julkilausuman mukaan käynnistänyt piispa Laajasaloa kohtaan minkäänlaista virallista prosessia, joka liittyisi hänen toimintaansa Helsingin piispana tai Helsingin seurakuntayhtymän viranhaltijana.

"Tällaisten prosessien käynnistäminen ei myöskään kuulu hiippakuntavaltuuston toimivaltaan. Selvitettävänä olevat asiat ovat tapahtuneet ennen Laajasalon valitsemista piispaksi ja niiden selvittäminen kuuluu Helsingin seurakuntayhtymälle. Hiippakuntavaltuustoa ei ole informoitu kuluneiden viikkojen tapahtumista", julkilausumassa sanotaan.

Allekirjoittajat irtisanoutuvat menettelytavoista, joita asiassa noudatettu, ja pitävät moitittavana, ettei hiippakuntavaltuustoa ole millään tavalla informoitu julkisuudessa olleista kysymyksistä, vaikka sen arvovaltaa on käytetty asian julkisessa käsittelyssä.

"Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella yhtään Teemu Laajasalon tositetta ei ole todettu viranhoitoon kuulumattomaksi. Pidämme valitettavana, että tällainen mielikuva on tästä huolimatta päässyt syntymään. Tositteiden asianmukaisuuden arviointi kuuluu Helsingin seurakuntayhtymän tilaaman erityistarkastuksen suorittajalle sekä Helsingin seurakuntayhtymän luottamushenkilöille. Helsingin hiippakuntavaltuustolla ei ole eikä tule olemaan mitään virallista asemaa tässä prosessissa", todetaan julkilausumassa.

Helsingin hiippakuntavaltuustossa on 14 maallikko- ja seitsemän pappisjäsentä. Valtuuston puheenjohtaja on Johanna Korhonen, jonka toimintaa julkilausumassa tosiasiallisesti kritisoidaan, vaikka häntä ei nimeltä siinä mainitakaan.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Arto Antturi, Reino Halonen, Katri Korolainen, Maritta Laiho, Paula Lehmuskallio, Anna Munsterhjelm, Jaakko Mikkola, Sami Ojala, Jukka Pakarinen, Pekka Reinikainen, Pekka Salomaa, Tiina Tuomela, Wiking Vuori sekä hiippakuntavaltuuston kokouksessa 15.2. läsnä olleet varajäsenet Kaija Salmela ja Soili Haverinen.

Kuva: Olli Seppälä. Teemu Laajasalo tilaisuudessa, jossa hänen ehdokkuutensa piispanvaaliin julkistettiin.

Lue myös:

"Luottamus kokenut kolauksen" – Johanna Korhosen toiminta jakaa mielipiteet hiippakuntavaltuustossa

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.