"Luottamus kokenut kolauksen" – Johanna Korhosen toiminta jakaa mielipiteet hiippakuntavaltuustossa

Helsingin hiippakuntavaltuusto on erimielinen puheenjohtajansa Johanna Korhosen toiminnasta.

Osa Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsenistä julkisti torstai-iltana myöhään valtuuston kokouksen jälkeen julkilausuman. Sen voi lukea varapuheenjohtaja Wiking Vuoren Facebook-sivuilta.

Siinä kolmetoista hiippakuntavaltuutettua ja kaksi varajäsentä haluaa oikaista hiippakuntavaltuuston toiminnasta syntyneitä väärinkäsityksiä ja toisaalta irtisanoutua menettelytavasta, jolla piispa Teemu Laajasalon taloudenhoidon epäselvyyksiä on käsitelty. Uutisen aiheesta voi lukea täältä.

Julkilausuma tuotiin valmiina ja allekirjoituksin hiippakuntavaltuuston kokoukseen ja valtuutetuille tarjottiin mahdollisuutta allekirjoittaa se. Sitä ei virallisesti käsitelty hiippakuntavaltuuston kokouksessa, se ei ollut asialistalla eikä sitä liitetty pöytäkirjaan.

"Yhteen hiileen puhaltamisen eetos oli läsnä keskustelussa"

Kirkkoherra Ulla Kososen mukaan valtuustossa käytiin pitkä keskustelu siitä, että piispan taloudenhoitoa tutkinut Johanna Korhonen on esiintynyt prosessissa hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana.

– Hiippakuntavaltuuston sisällä vaikutti olevan erilainen ymmärrys siitä, onko Johanna Korhonen toiminut hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan roolissa vai ei, Ulla Kosonen kommentoi valtuuston eilistä keskustelua.

– Osa halusi ilmaista, että hän ei ole toiminut hiippakuntavaltuuston mandaatilla. Osa ajatteli, ettei Korhonen ole viestinytkään toimineensa hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan roolissa vaan on antanut paikannuksen sille, missä luottamustehtävässä hän toimii.

Julkilausuma jaettiin pöydälle valtuuston keskustellessa kirkkolain pykälästä, jonka mukaan virheen tehneeltä luottamushenkilöltä voidaan pyytää selontekoa.

– Kukaan ei esittänyt, että Johanna Korhoselta pyydettäisiin tällaista, Kosonen kommentoi.

Kokouksessa ei myöskään tehty esitystä, että Korhosen olisi luovuttava puheenjohtajuudesta.

Kososen mukaan valtuutettujen kommenteissa korostui toive, ettei lähdettäisi pohtimaan vastakkainasettelua piispan ja Johanna Korhosen välillä vaan keskityttäisiin siihen, että asiat saadaan käsiteltyä asianmukaisesti ja selkeällä aikataululla.

– Yhteen hiileen puhaltamisen eetos oli läsnä keskustelussa, Kosonen toteaa.

Kokouksessa olivat paikalla myös Johanna Korhonen ja piispa Teemu Laajasalo. Korhonen oli estynyt tulemaan kokoukseen ajoissa, joten kokousta johti varapuheenjohtaja Wiking Vuori. Vuori on yksi julkilausuman allekirjoittajista.

"Osa valtuutetuista toi esiin sen, että luottamus puheenjohtajaan on kokenut vakavan kolauksen"

Wiking Vuori kertoo, että hän ja jotkut hiippakuntavaltuutetut ovat kokeneet tulleensa sivuutetuksi piispan taloudenhoitoa käsittelevässä prosessissa ja haluavat näin osallistua keskusteluun. Lisäksi Vuori on joutunut oikomaan virheellisiä käsityksiä, joissa hiippakuntavaltuustoa on pidetty Laajasalon tutkintaprosessin käynnistäjänä.

Vuoren mukaan kokouksessa puhuttiinkin nyt nimenomaan luottamuksesta.

– Luottamus oli sana, jota toisteltiin. Osa valtuutetuista toi esiin sen, että luottamus puheenjohtajaan on kokenut vakavan kolauksen. Juridisia edellytyksiä ei kuitenkaan ole sille, että valtuusto erottaisi puheenjohtajan. Näillä näkymin hän jatkaa vuoteen 2020 saakka. Sitten on eri asia, jos hän itse päättää tehdä jotain muuta.

Vuoren mukaan Johanna Korhosen olisi pitänyt esiintyä tutkimusta tehdessään yksityishenkilönä ja ennen kaikkea varata piispalta aika, kun hänellä oli kysyttävää tämän kuiteista.

Valtuutettujen julkilausuma painottaa, että ”Helsingin hiippakuntavaltuustolla ei ole eikä tule olemaan mitään virallista asemaa tässä prosessissa”. Se tarkoittaa Vuoren mukaan sitä, että piispan luottokorttiepäselvyydet tutkii Helsingin seurakuntayhtymä, ei hiippakuntavaltuusto.

Julkilausuman allekirjoittaneista kolmestatoista hiippakuntavaltuutetusta ja kahdesta varajäsenestä kymmenen oli mukana Helsingin piispanvaalissa Teemu Laajasalon tukilistalla.

Vuori kuitenkin kiistää, että julkilausuma liittyisi mitenkään piispan julkisuuden hallintaan.

– Piispa ei ole tähän osallistunut oikeastaan millään tavalla, Vuori sanoo ja kertoo, että piispa näki lausuman kokouksessa ja hän lähetti sen sitten piispalle aamulla sähköpostitse.

– Totta kai on niin, että Laajasalolla oli vahva tuki piispanvaalissa. Siitä seuraa, että monelta meistä valtuutetuista löytyy tausta Laajasalon tukijana, Vuori kommentoi.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

Helsingin hiippakuntavaltuutetut antoivat piispa Teemu Laajasaloa puolustavan julkilausuman

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.