Hallinto-oikeus: Vanhoillis­lestadiolaisten seurat eivät ole kirkon tunnus­omaista toimintaa

Siionin laulut on Suomen Rauhan­yhdistysten Keskus­yhdistyksen julkaisema hengellisten laulujen kokoelma. Kuva: Olli Seppälä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka liittyi vanhoillislestadiolaisen liikkeen rauhanyhdistysten seuroja koskeviin kokoontumisrajoituksiin. Valituksen kohteena olleet aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset koronaepidemian hillitsemiseksi oli määrätty joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä 23.2.

Valittaja vaati kokoontumisrajoitusten kumoamista siltä osin kuin ne koskivat rauhanyhdistysten järjestämää seuratoimintaa. Valittajan mukaan rauhanyhdistysten seuratoiminta oli katsottava rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomaiseksi toiminnaksi, jota määrätyt kokoontumisrajoitukset eivät koske.

Korona-aikana aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset eivät lähtökohtaisesti ole koskeneet uskonnollisten yhdyskuntien järjestämää julkista uskonnonharjoittamista. Poikkeuksen tekevät uskonnollisiksi yhdyskunniksi rekisteröimättömät uskonnolliset yhteisöt ja yhdistykset. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys totesi itse joulukuussa, että rauhanyhdistykset kuuluivat aluehallintovirastojen tulkinnan mukaan tähän joukkoon. Siksi ne saattoivat tuolloin ottaa tilaisuuksissaan käyttöön koronapassin. Passia sai käyttää vain tilaisuuksissa, joita koskivat kokoontumisrajoitukset.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi, että uskonnonvapauslain ja kokoontumislain tarkoittamia uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta ja muu uskonnonvapauslain mukaisesti rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. Uskontoa voi julkisesti harjoittaa myös yhteisö tai yhdistys, joka ei ole mainituissa säännöksissä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta.

Hallinto-oikeus totesi, että rauhanyhdistykset ovat uskonnollisia yhdistyksiä, joita ei ole rekisteröity uskonnollisiksi yhdyskunniksi. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että rauhanyhdistysten omissa kokoontumistiloissa järjestettyjä seuratilaisuuksia ei voida pitää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnusomaisena, kirkon omissa tai niitä vastaavissa tiloissa järjestettävänä toimintana. Ne eivät hallinto-oikeuden mukaan ole muutoinkaan uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluvia tilaisuuksia.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Hallinto-oikeus: Vanhoillislestadiolaisten seurat eivät ole kirkon tunnusomaista toimintaa