Hallinto-oikeuden mukaan miestä mahdollisesti syrjittiin kirkkoherran­vaalissa – "Ei tule mieleen aiempia tapauksia kirkossa"

Pakilan Hyvän paimenen kirkko. Kuva: Freija Özcan

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut vuonna 2018 käydyn helsinkiläisen Pakilan seurakunnan kirkkoherranvaalin lainvastaisena. Se katsoo, että vaalista valituksen tehnyt, vastikään Laihian kirkkoherraksi valittu ja Laihian vt. kirkkoherrana toimiva Antti Yli-Opas oli koulutuksensa sekä johtamis- ja taloushallinnon kokemuksensa osalta selvästi ansioituneempi kuin virkaan valittu Tiia Valve-Tuovinen.

Hallinto-oikeuden mukaan seurakuntaneuvosto on mahdollisesti suosinut valinnassa naispuolista hakijaa. Päätöksessä todetaan, ettei seurakuntaneuvosto ole esittänyt valinnan perusteeksi muita sellaisia hyväksyttäviä syitä, jotka sulkisivat pois olettaman sukupuoleen kohdistuneesta syrjinnästä.

Valituksen tehnyt Antti Yli-Opas pitää vaalia epätasapuolisesti valmisteltuna.

– Julkinen viranhaku on tiukasti säädelty. Nyt lakia yhdenvertaisuudesta ei noudatettu. Oleellista on, että väitettiin valittua virheellisesti pätevämmäksi ja sopivammaksi virkaan, vaikka tosiasiassa hänellä ei osoitettu olevan millään osa-alueella enempää ansiota tai sopivuutta kuin minulla. Valmistelu oli erittäin puolueellista, Yli-Opas sanoo.

Hän painottaa vaalin valmistelijaksi valitun vastuuta prosessin lainmukaisuudesta ja toivoo, että vastaisuudessa sitä toteutetaan paremmin.

Yli-Opas toteaa, että valitukset kirkkoherranvaaleista eivät yleensä mene läpi.

– Tämä tapaus oli hyvin ilmeinen.

Koska hallinto-oikeus kumosi kirkkoherranvaalin lopputuloksen, vaali on käytävä uusiksi. Aikooko Yli-Opas tavoitella Pakilan kirkkoherran virkaa uudelleen?

– Tuskinpa vain. Oikeusprosessin kesto on aivan kohtuuton kaikille osapuolille, ja tilanteet muuttuvat sen aikana. Silloista tilannetta ei voi enää palauttaa eikä oikeudenmukaisuus siinä mielessä toteudu enää.

Valitusprosessiin on kulunut kaksi ja puoli vuotta. Sinä aikana Tiia Valve-Tuovinen on hoitanut Pakilan kirkkoherran virkaa. Se on myös kartuttanut hänen työkokemustaan.

Pätevin pitää valita

Kirkon akateemisia työntekijöitä edustavan Aki-liitot ry:n toiminnanjohtaja Jussi Junni ei muista, että kirkkoherranvaalissa olisi aiemmin syntynyt mieheen kohdistunutta syrjintäolettamaa.

– Ei tule mieleen näin päin. Toisinpäin tulee. Myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tapauksia kirkossa on ollut, Junni toteaa.

Kuntapuolelta hän muistaa Kittilän kunnanjohtajan valinnan, joka kumottiin, koska vähemmän ansioitunut nainen syrjäytti ansioituneemman miehen.

Junni muistuttaa, että perustuslain mukaan julkisen viran nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, mikä tarkoittaa luontaista ja hankittua osaamista ja työkokemusta.

– Ne on ne perusteet, joilla nimitetään. Pätevin pitää valita.

Painotuksia ja persoonan sopivuutta voidaan Junnin mukaan harkita vain silloin, kun vertaillaan keskenään ansioiltaan samantasoisia hakijoita.

– Jos ei ole valittu pätevintä ja on valittu eri sukupuolta oleva hakija, syntyy syrjintäolettama, Junni sanoo.

Valitsevalla taholla on siten velvollisuus osoittaa, ettei kyse ole syrjinnästä. Pakilan tapauksessa hallinto-oikeus totesi, etteivät seurakuntaneuvoston perustelut olleet riittävän vakuuttavia.

Kiinnostavana Junni pitää myös sitä, että seurakuntaneuvosto oli valitun hakijan kohdalla lukenut hyväksi kesken olleen tutkinnon.

– Julkisissa viranhauissa painavat ainoastaan ne meriitit, jotka on saavutettu hakuajan päättymiseen mennessä.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Hallinto-oikeuden mukaan miestä mahdollisesti syrjittiin kirkkoherranvaalissa – "Ei tule mieleen aiempia tapauksia kirkossa"