Euroopan unionin tuomioistuin: Ovella käyvä Jehovan todistaja ylläpitää henkilörekisteriä

Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ennakkoratkaisun Jehovan todistajien käytännöstä kerätä henkilötietoja. Ennakkoratkaisun mukaan Jehovan todistajien on ovelta ovelle -saarnaamistyössään noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia unionin oikeuden sääntöjä. Ratkaisun voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Suomen korkein hallinto-oikeus oli tehnyt asiasta ennakkoratkaisupyynnön unionin oikeudelle. Taustalla on tietosuojalautakunnan päätös, jolla se on kieltänyt Jehovan todistajien uskonnollista yhdyskuntaa keräämästä tai käsittelemästä ovilta saatuja henkilötietoja ilman, että jokin tällaisten tietojen käsittelyä koskevista laissa säädetyistä edellytyksistä täyttyy.

Jehovan todistajien uskonnollinen yhdyskunta on kiistänyt ylläpitävänsä minkäänlaista rekisteriä ja ilmoittanut, että sen jäsenten keräämät tiedot ovat henkilökohtaisia muistiinpanoja. Yhdyskunta valitti tietosuojelulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen. Tietosuojavaltuutettu valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätyi pyytämään ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta.

Tuomioistuin: Myös käynnit kieltäneet rekisteröidään

Euroopan unionin tuomioistuimen tiedotteessa todetaan, että Jehovan todistajat kiertävät kotien ovilla ja tekevät tapaamistaan ihmisistä muistiinpanoja. Muistiinpanot voivat koskea nimiä, osoitteita sekä tietoja uskonnollisesta vakaumuksesta, perhesuhteista, terveydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tiedot kerätään ilman kyseisten henkilöiden suostumusta ja kertomatta sitä heille. Tuomioistuimen mukaan Jehovan todistajat pitävät rekisteriä myös henkilöistä, jotka ovat kieltäneet heitä käymästä ovellaan.

Ovelta ovelle -saarnaamista suojaa omantunnon ja uskonnon vapautta koskeva perusoikeus. Käsin kirjoitetut muistiinpanot ovat luvallisia, mikäli ne eivät muodosta rekisteriä tai sen osaa. Unionin tuomioistuin kuitenkin katsoo, että muistiinpanojen tekeminen ei ole henkilökohtaista, koska saarnaaja jakaa tietoa muillekin. Tuomioistuimen mukaan Jehovan todistajat järjestävät käsin kirjoitetut muistiinpanonsa niin, että ne ovat helposti haettavissa seuraavaa kertaa varten.

Tuomioistuin siis katsoo, että kyse on rekisteristä ja sen ylläpidossa on noudatettava unionin oikeuden sääntöjä.

25. toukokuuta voimaan tulleiden EU:n uusien tietosuojasäännösten mukaan arkaluonteisia henkilötietoja, kuten uskonnollista vakaumusta, terveydentilaa ja seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista ei saa käsitellä, ellei asianomainen henkilö ole antanut käsittelylle suostumusta. Suostumuspyynnön on oltava selkeä ja se on esitettävä tiiviisti ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Pyynnössä pitää määritellä, mihin henkilötietoja käytetään, ja siinä on oltava tietoja käsittelevän yrityksen yhteystiedot. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu.

Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Yle.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.