EU-parlamentti vastustaa palkkioiden maksamista solujen luovuttajille

Solujen ja kudosten luovuttamisen pitäisi olla vapaaehtoista, palkkiotonta ja useimmissa tapauksissa nimetöntä, todettiin 11.9. hyväksytyssä EU-parlamentin päätöslauselmassa.

Päätöslauselmaesitys vaatii EU-maita kieltämään luovuttajille maksettavat rahalliset kannustimet ja määrittelemään tarkasti, millaisissa erityistapauksissa luovutuksista voitaisiin maksaa. Näitä olisivat esimerkiksi matkakulujen ja tulonmenetyksen korvaaminen. EU-maiden vähemmistöllä on tällä hetkellä ohjesääntö luovuttajien rahallisista kannustimista.

Parlamentti on myös huolissaan sperman ja munasolujen laajenevasta pimeästä kaupasta ja vaatii EU-maita ratkaisemaan yhteistyössä siihen liittyvät eettiset ja kansanterveydelliset ongelmat.

Päätöslauselmassa painotetaan kantasolujen mahdollisuuksia sairauksien hoidossa.