Etelä-Suomen kirkkoihin saa tulla kymmeniä ihmisiä, Helsingin tuomio­kirkkoon yli sata – miten se on mahdollista ja miksi juuri nyt?

Helsingin tuomiokirkkoon voisi tulla sektoreittain kaikkiaan 120 ihmistä. Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Etelä-Suomen hiippakunnat Helsinki, Espoo ja Porvoo tekevät uusissa koronaohjeistuksissaan aiempaa itsenäisempiä tulkintoja aluehallintovirastojen kokoontumisrajoituksista. Tuoreet ohjeet mahdollistavat suurtenkin ihmismäärien kokoontumisen suuriin kirkkoihin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Tilaisuuksissa noudatetaan niin sanottua sektorimallia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti tällä viikolla, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voi järjestää toukokuun loppuun saakka sisällä ja ulkona enintään kymmenen hengen kokoontumisia. Kesäkuun alkupuoliskolla sisällä voidaan järjestää kymmenen hengen kokoontumisia ja ulkona 50 hengen kokoontumisia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ulkotapahtumien yleisömäärää voitaisiin kasvattaa sijoittamalla yleisö lohkoihin.

Hangossa, Lohjalla, Karkkilassa ja Raaseporissa rajoitukset ovat väljemmät. Kirkossa nämä kunnat kuuluvat Espoon ja Porvoon hiippakuntien alueeseen. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä rajoitukset ovat tiukemmat. Sen kunnat kuuluvat osin Helsingin hiippakunnan alueeseen.

Avi myös jatkoi velvoitetta, jonka mukaan asiakkaiden ja seurueiden on yleisötiloissa voitava välttää lähikontakti toisiinsa.

Avien kokoontumisrajoitukset eivät koske rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tavanomaista uskonnollista toimintaa, joka järjestetään julkista uskonnon harjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kuitenkin koko pandemian ajan noudattanut pitkälti yhteiskunnan yleisiä linjauksia. Etelä-Suomessa ei ole marraskuun jälkeen otettu jumalanpalveluksiin paikalla olevaa seurakuntaa. Hautajaisissa kuuden henkilön kokoontumisrajoitus on ylitetty vain, jotta lähiomaiset pääsisivät mukaan.

Sektorimalli käyttöön myös etelän hiippakunnissa

Nyt Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakunnat mahdollistavat kirkoissa niin sanotun sektorimallin käytön. Täten suuriin kirkkotiloihin voi tulla paikalle runsaslukuinenkin seurakunta. Helsingin hiippakunta toteaa, että seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät. Sektorimallia on aiemmin käytetty ainakin Kuopion, Mikkelin ja Oulun hiippakunnissa.

Sektorimallissa tilaisuuden osallistujamäärä suhteutetaan kirkkotilan kokoon. Tila jaetaan toisistaan erillisiin sektoreihin, joissa istuvat ihmiset eivät kohtaa toisiaan ja pystyvät pitämään yli kahden metrin turvavälin toisiinsa myös sektorialueen sisällä. Yhteen sektoriin otetaan korkeintaan avin sisätiloissa sallimat kymmenen henkilöä.

Sektorimallia käytettäessä esimerkiksi Helsingin tuomiokirkkoon voidaan ottaa 120 henkilöä.

Mutta miksi ratkaisuun päädyttiin nyt?

Helsingin hiippakunnan valmiuspäällikkö, piispan erityisavustaja Satu Huttunen sanoo, että harkintaa on tehty koko vuoden ajan. Tilanteet ovat muuttuneet toistuvasti: vain pari kuukautta sitten Etelä- ja Varsinais-Suomessa suunniteltiin liikkumisen rajoittamista. Kevään edetessä tautitilanne on parantunut ja odotukset myös kirkkotilojen avaamiseksi kasvaneet.

– Pitkällisen valmistelun jälkeen olemme halunneet antaa useammalle ihmisille mahdollisuuden olla saattamassa läheistään viimeiselle matkalle tai osallistua kasteeseen tai ehtoolliselle.

Huttusen mukaan moni odottaa myös kirkkokonsertteja. Ne eivät kuitenkaan ole uskonnon harjoittamisen ydintä.

– Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että tilaisuuksia järjestettäisiin vielä yhtä paljon kuin normaalisti.

Jumalanpalvelusten striimaamista suositellaan seurakunnille edelleen vahvasti.

Muista leviämisvaiheen alueista Turun arkkihiippakunta ohjeistaa, että Satakunnan seurakunnissa jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi tulla 50 henkilöä, ellei paikallisesta koronatilanteesta muuta johdu. Varsinais-Suomen seurakunnissa voidaan käyttää 50 prosenttia tilan istumapaikoista. Ihmisiä saa olla kuitenkin koolla korkeintaan 50.

Niin ikään Tampereen hiippakunnassa jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voidaan ottaa korkeintaan 50 henkilöä.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.