Arkkipiispa valitsi vuoden uskontouutiseksi naisten uskonnollisuuden vähenemisen

Arkkipiispa Tapio Luoma. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Arkkipiispa Tapio Luoman valinta vuoden uskontouutiseksi on kirkon nelivuotiskertomuksen tieto, jonka mukaan naisten ja erityisesti nuorten naisten uskonnollisuus on vähenemässä. Samalla nuorten miesten hengellisyys näyttäisi Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan olevan kasvussa.

– Nämä ovat uutisia, jotka ansaitsevat huomiota. Kehitys ei vaikuta vain uskontoon vaan pitkällä tähtäimellä kokonaiseen elämänmuotoon. Naisilla on ollut perinteen siirtäjinä ja kannattelijoina historiallisesti merkittävä rooli. Sen katkeamisella olisi mittavat, ehkä jopa ennennäkemättömät seuraukset.

Luoman mukaan kyseinen uutinen edustaa laadukasta tietoa, sillä se perustuu tutkimukseen ja kertoo laajasta ja vaikuttavasta ilmiöstä.

– Päiväkohtaisten puheenaiheiden lisäksi on tärkeää olla perillä kulttuurin pitkistä kehityslinjoista. Kirkkoa uutinen haastaa miettimään sen omaa roolia muutoksessa ja toimimaan sen mukaisesti.

Tapio Luoma kertoo Kotimaalle myös seuraavansa uutisia mielellään niin sanomalehdistä, radiosta ja televisiosta kuin verkostakin.

– Ulkomaanuutisista olen hyvin kiinnostunut, sillä nykyisessä maailmassa kaukaisillakin asioilla on merkitystä suomalaisten elämän kannalta. Uutistulvan ja yksittäisten tapahtumaraporttien keskellä koen erityisen hyödylliseksi perehtyä suurempia kokonaisuuksia hahmotteleviin ja taustoittaviin juttuihin, Luoma sanoo.

Lue myös:

Vuoden uskontouutinen on kirkko ja korona