Yhteisöveron tilalle valtion rahoitus – kirkkohallitus puoltaa lakimuutosta

Kirkkohallitus ehdottaa kirkolliskokoukselle kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosta siten, että yhteisöverosta voidaan luopua. Yhteisöveron tilalle otettaisiin järjestelmä, jossa kirkolle maksetaan lakisääteistä valtionavustusta kirkon hoitamista eräistä yhteiskunnallisista tehtävistä.

Asiaan liittyvässä lausuntoluonnoksessa valtiovarainministeriölle korostetaan, että on välttämätöntä, että seurakuntien osuutta verotuskustannuksista vähennetään ehdotetulla 6 miljoonalla eurolla. Muutos, jonka myötä yhteisöverosta luovuttaisiin, tulisi voimaan vuoden 2016 alussa.

Kirkkohallitus antaa lausunnon myös opetus- ja kulttuuriministeriölle, ja korostaa, että jatkossa yhteiskunnallisista tehtävistä seurakunnille aiheutuvia kustannuksia ja niiden suhdetta rahoitukseen seurataan, ja jos kustannusten tasossa tapahtuu huomattavia muutoksia, ryhdytään toimenpiteisiin.

Kirkolliskokous puolsi toukokuun istunnossaan seurakuntien yhteisövero-oikeudesta luopumista. Siirtyminen seurakuntien yhteisövero-osuudesta valtion rahoitukseen edellyttää kuitenkin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutoksia.

Kirkolliskokous käsittelee muutoksia sekä valtionvarainministeriölle annettavan lausunnon marraskuun istunnossaan.

Valtiovarainministeriön työryhmä esitti lokakuussa 2013, että seurakuntien yhteisövero-osuus poistettaisiin ja sen sijaan evankelis-luterilaisille seurakunnille ryhdyttäisiin maksamaan lakisääteistä valtionavustusta.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliEsse: Lainasiko kirkko teologiansa liikemaailmasta?
Seuraava artikkeliDemaripoliitikko ruotsalaisministeristä: Islamisteilla nyt eliitin tuki

Ei näytettäviä viestejä