Vastakulttuuria Oulussa: paluu hajautettuihin toimitusvarauksiin

Kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä ja hautajaisista sopiminen hoituu Oulun seurakunnissa nyt vuoden alusta alkaen jälleen kunkin seurakunnan omassa kirkkoherranvirastossa. Oulun keskustan seurakuntatalossa toiminut keskitetty kirkollisten toimitusten varauspalvelu lakkautetaan.

Keskittymistä ja yhdistymistä suosivassa ajassamme kyse on eräänlaisesta vastakulttuuripäätöksestä. Taustalla vaikuttavat lääninrovasti Juhani Lavangon mukaan monet seikat.

Keskitetyssä systeemissä paikallistuntemus ei riitä

Kun keskitetty toimitusten varauspalvelu perustettiin vuonna 2010, kuului Oulun seurakuntayhtymään vain neljä seurakuntaa. Nyttemmin yhtymän muodostavia seurakuntia on jo seitsemän. Niissä kaikissa on toimivat kirkkoherranvirastot, joiden aukioloajat ovat kattavat. Valmius palvella myös toimitusvarauksissa on siis olemassa.

Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa keskitetylle systeemille ei koettu tarvetta. Fyysisesti pitkä matka Oulun keskustaan oli ongelmallinen. Keskustan palvelupisteen paikallistuntemus ei myöskään enää riittänyt laajentuneen seurakuntayhtymän joka kolkkaan ja aikataulutusten suhteen sattui joskus tietokatkoksia.

Yhteys seurakuntalaisiin vahvistuu

Merkittävin syy paluulle hajautettuun ja perinteiseen oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa asioimiseen on lääninrovasti Juhani Lavangon mukaan kuitenkin jäsenstrateginen.

– Seurakunta ei ole vain tila tai palveluntuottaja, vaan haluamme, että seurakunnalla on kasvot. Kohtaamisen kirkko -strategiassakin korostetaan paikallisseurakuntien merkitystä ja seurakuntaa jumalanpalvelusyhteisönä. Kun toimituksia varatessa asioidaan heti alusta lähtien omassa kotiseurakunnassa, se vahvistaa jäsenyyttä ja yhteisöllisyyttä, Lavanko sanoo.

Keskitetyssä mallissa pappien ja kanttoreiden kalenterit täyttyivät keskitetysti. Kirkkoherran tuntuma työntekijöihin saattoi etääntyä eivätkä työntekijät voineet vaikuttaa työnsä sisältöön ja aikatauluihin siinä määrin kuin jatkossa. Lavanko uskoo toimitusten paikallisen sopimisen parantavan työntekijöiden oman alueensa tuntemusta ja yhteyttä seurakuntalaisiin.

”Toimitusten varaukseen tuskin muodostuu käyttäjätottumusta”

Toisaalta uusi linjaus ei ollut yksimielinen.

– Oulun seurakuntien henkisessä ilmastossa asia puhuttaa. Joissain seurakunnissa työntekijät olisivat toivoneet keskitetyn varausjärjestelmän jatkumista, Lavanko sanoo.

Tuomiokirkkoseurakunnassa pelätään myös sitä, että heidän kirkkoherranvirastonsa kuormittuu, jos ihmiset edelleen ottavat vanhasta muistista yhteyttä nimenomaan Oulun keskustaan toimitusvarauksissa.

– Itse en pidä tätä pelkoa kovin realistisena. Eivät ihmiset yleensä hautaa jatkuvasti omaisiaan tai mene niin usein naimisiin, että toimitusten varaukseen muodostuisi merkittävää käyttäjätottumusta. Pikemminkin on todennäköistä, että seurakuntalainen on edellisellä kerralla asioinut suoraan oman kirkkoherranvirastonsa kanssa kuten nytkin, koska keskitetty systeemi oli voimassa vain neljä vuotta, Lavanko toteaa.

Keskittäminen lisäsi hautaustoimistojen roolia

Lavangon havainnon mukaan hautaustoimistojen rooli on vahvistunut Oulun seudulla näinä vuosina, kun keskitetty toimitusten varausjärjestelmä on ollut toiminnassa.

– Mielestäni tämä ei ole kovin hyvä kehitys. Yleensä ihmiset ovat saaneet täällä kaiken muun palvelun seurakunnalta ja hautaustoimistoilta on ostettu lähinnä arkku.

Vuoden alusta alkaen seurakuntalaiset sopivat siis Oulun seurakunnissa kirkollisista toimituksista soittamalla ensisijaisesti oman seurakuntansa kirkkoherranvirastoon ja käymällä siellä. Hautajaisten osalta asioidaan vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Seurakuntalainen voi ottaa yhteyttä myös suoraan perhepappiin tai muista syistä toivomaansa pappiin yli seurakuntarajojen.

Kaikkien Oulun seurakuntien pappien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/papit.

Edellinen artikkeliSeurakuntavaaleissa hylättiin 15 000 ääntä
Seuraava artikkeliJuukaan on nousemassa maailman korkein jääkatedraali

Ei näytettäviä viestejä