Uuteen matrikkeliin 
pääsevät vain papit – muut teologit jäävät rannalle ensi kerran vuosikymmeniin

Papiston tilasta kiinnostuneet saavat uutta tutkittavaa syksyllä, kun Suomen kirkon pappisliitto julkaisee ammattikunnasta uuden matrikkelin. Kirjaa varten on kerätty tietoja koko kevät. Matrikkeli ilmestyy lokakuussa, jolloin Pappisliitto täyttää sata vuotta.

Viime vuosikymmeninä liitto on julkaissut teologien ammattikunnasta seitsemän matrikkelia. Tällä kertaa teos ilmestyy erilaisena kuin pitkään aikaan. Kyseessä ei nimittäin ole teologimatrikkeli, vaan pappismatrikkeli, jonka ulkopuolelle jätetään uskonnonopettajat ja muut teologit.

Muutos merkitsee eräänlaista paluuta juurille. Ensimmäiset Pappisliiton matrikkelit vuosina 1953 ja 1963 olivat nimenomaan pappismatrikkeleita. Kolmas, vuonna 1974 ilmestynyt oli nimeltään Suomen teologit ja kirkkomuusikot. Sen jälkeen julkaistuihin neljään matrikkeliin pääsivät kaikki teologit.

Jo ennen vuotta 1953 Suomessa ilmestyi neljä pappismatrikkelia, jotka toimitti ja julkaisi yksittäinen pappi, rovasti Hugo Godenhjelm.

Rajaukseen syynä tavoittamisvaikeudet ja Pappisliiton juhlavuosi

Tämänkertainen linjaus rajata kirja vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja ja lehtoreita koskevaksi on herättänyt närää muissa teologian maistereissa. Matrikkelin päätoimittaja, Pappisliiton apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo perustelee päätöstä sekä käytännöllisillä että periaatteellisilla syillä.

Laaksamo toteaa, että Pappisliitossa pitää satavuotisjuhlien takia kiirettä ja matrikkelin kokoaminen vie aikaa. Hän kertoo, että jo edellisellä matrikkelikierroksella vuonna 2010 teologeja oli vaikeampi tavoittaa kuin pappeja.

– Osa teologeista voi olla töissä missä tahansa.

Laaksamon mukaan vihittyjen pappien ja lehtorien nimet saadaan tuomiokapituleista, ja suurin osa papeista on liiton jäseniä. Yliopistot sen sijaan eivät luovuta valmistuneiden osoitetietoja.

Kyse ei ole kuitenkaan vain käytännön hankaluuksista. Pappisliitto piti satavuotisjuhlansa kynnyksellä perusteltuna, että matrikkeliin otetaan mukaan vain papit.

Muiden teologien pahastuneet reaktiot ovat saaneet Merja Laaksamon pohtimaan, että jos matrikkeli vielä joskus julkaistaan, se voisi olla kolmiosainen. Mukana olisivat papit, teologit ja kirkkomuusikot eli kaikki Kirkon Akateemisten ammattiryhmät. Samalla luovuttaisiin tavoitteesta tehdä matrikkelista kattava.

– Nyt jotkut ovat sanoneet, että eihän sillä ole väliä ettei kaikkia saada kiinni, kunhan halukkaat saisivat olla mukana. Se on ihan hyvä näkökohta, Laaksamo sanoo.

Puolison vanhemmista ei enää kysytä

Kritiikkiä matrikkelin uudesta linjauksesta on tullut Merja Laaksamon mukaan myös nuorilta teologeilta. Se on Laaksamon mielestä yllättävää, sillä samaan aikaan hän on kuullut monen nuoren ajattelevan, ettei matrikkelin kokoaminen ole enää tätä päivää.

– Suuri osa papeista ja teologeista kuitenkin pitää matrikkelia yhä kirkkohistoriallisesti ja kulttuurisesti merkittävänä asiana.

Muista matrikkeleistaan tunnetuista ammattiryhmistä Laaksamo mainitsee lääkärit, professorit ja lakimiehet, joista viimeksi mainitut ovat siirtyneet nettimatrikkeliin.

– Professorimatrikkelissa ovat mukana kuolleetkin professorit.

Lääkärimatrikkelin mallin mukaisesti uudessa pappismatrikkelissa julkaistaan maininnat kielitaidosta. Laaksamo toteaa, että näin leviää tieto esimerkiksi harvinaisten kielten taitajista. Aiemmasta poiketen puolison vanhemmista ei enää olla kiinnostuneita. Myöskään varusmiespalveluksen ajankohtaa ei kysytä.

Papit lähettäneet valokuviaan aiempaa innokkaammin

Pappismatrikkeliin ehtii vielä hyvin mukaan. Kevättalvella tiedot saattoi toimittaa Pappisliitolle sähköisellä lomakkeella. Linkki siihen lähetettiin niille papeille ja lehtoreille, joiden sähköposti oli tiedossa. Runsaat kaksituhatta pappia vastasi.

Touko-kesäkuun vaihteessa Pappisliitto lähetti paperilomakkeen niille noin kolmelletuhannelle, joita ei ollut aiemmin tavoitettu. Kyselyn saivat myös Pappisliittoon kuulumattomat. Vastausaikaa on kesäkuun loppuun saakka.

Uuteen matrikkeliin kootaan tiedot noin 5 300 henkilöstä, joista noin 250 on lehtoreita. Tähän mennessä saapuneista vastauksista Merja Laaksamo on tehnyt yhden huomion: valokuvia on lähetetty aiempaa innokkaammin.

Uudesta matrikkelista tulee ohuempi kuin edellisestä, jossa oli noin 7 300 ihmistä. Vajaat sata teologia kielsi tuolloin tietojensa julkaisemisen. 1 700:sta julkaistiin vain syntymäaika, valmistumisvuosi ja mahdollinen papiksi vihkimisen vuosi. Ne saa Laaksamon mukaan julkaista myös uudessa matrikkelissa, jos asianosaiseen on ainakin yritetty ottaa yhteyttä.

Kuva: Jukka Granström. Viimeisimmät teologimatrikkelit julkaistiin vuosina 1982 (vas.), 1990, 1999 ja 2010.

***


Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.


Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

Edellinen artikkeliPaavi torppasi saksalaispiispojen ehdotuksen ehtoollisesta protestanttien kanssa
Seuraava artikkeliPiispan erityisavustaja, pappi Mari Leppänen valittiin Hiljaisuuden Ystävien puheenjohtajaksi

Ei näytettäviä viestejä