Uskontojohtajat: Uskonnonopetus hyvä kotouttaja

Uskontojohtajat ovat tyytyväisiä opetusministeriön työryhmän oman uskonnon opetuksen tuntimäärän säilyttävään mietintöön. Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat johtajat painottavat, että opetusta tulee kehittää nykyisen mallin pohjalta.

Uskontojohtajat tapasivat maaliskuun alussa Suomen Islamilaisessa Neuvostossa.

– Olisi suotavaa, että uskonnonopetukseen kohdistuva tempoilu olisi ohi, ja koulut, opettajat ja opettajainkoulutuslaitokset saisivat työrauhan opetuksen kehittämiseksi, uskontojohtajat toteavat.

Uskontojohtajat katsovat myös, että tutkimusten mukaan nykyinen moniuskontoinen malli tukee erityisesti vähemmistöjen oikeuksien toteutumista. Julkilausumassa huomautetaan myös, että uskonnonopetusta kehitettäessä tulee huomioida oppilaiden tasa-arvo, esimerkiksi pohdittaessa uskonnollisten vähemmistöjen minimioppilasmääriä ja opetuksen muita järjestelyjä.

Uskontojohtajien mielestä oman uskonnon opetus on hyvä kotouttaja. Omat uskonnontunnit saattavat olla maahanmuuttajanuorille ainoa tuttu asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Heistä usean uskontoryhmän toiminta samassa koulussa luo mahdollisuuden vuoropuheluun.

Julkilausuman mukaan ajoittain näkyy esityksiä uskonnon oppiaineen korvaamisesta kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Kuitenkin opetushallinnon mukaan syntyvä säästö olisi promilleluokkaa. Uskontojohtajat arvelevat, että kaikille pakollinen, neutraaliksi tarkoitettu uskontotieto muotoutuisi parhaimmillaankin enemmistön mukaan eikä missään tapauksessa edistäisi eri identiteettien kohtaamista

Muun muassa arkkipiispat Kari Mäkinen ja Leo sekä katolinen piispa Teemu Sippo allekirjoittivat julkilausuman

Lue myös: ”Työryhman esitys takaisi työrauhan uskonnonopettajille”

.

Edellinen artikkeliRuotsin Raamattuseuralle oma kustantamo
Seuraava artikkeliBenedictus vanhin paavi sataan vuoteen

Ei näytettäviä viestejä