Tutkimus: Sosiaaliset siteet alentavat miesten itsemurhariskiä

Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan esimerkiksi avioliiton ja uskonnollisen osallistumisen kautta syntyneet sosiaaliset siteet saattavat vähentää miesten itsemurhariskiä jopa puolella. Tuloksista uutisoi lääketieteellinen verkkojulkaisu Annals of Internal Medicine.

Useimmat aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet siihen, miten henkinen ja ruumiillinen terveys vaikuttavat itsemurhariskiin. Bostonilaisen sairaalan (Center for Global Health at Massachusetts General Hospital in Boston) 24 vuotta kestänyt tutkimus selvitti, onko erityisesti sosiaalisilla suhteilla merkitystä itsemurhariskin kannalta.

Tutkimukseen osallistui 34901 miestä, jotka olivat terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja tutkimuksen alkaessa iältään 40-75 -vuotiaita.

Tutkimusaikana 147 tutkimukseen osallistunutta päätyi itsemurhaan eli 10 000 tutkimukseen osallistuvaa kohden tehtiin vuodessa kaksi itsemurhaa. Tulosten mukaan vähiten sosiaalisia suhteita omaavat tekivät itsemurhan liki kaksi kertaa useammin kuin ne, joilla oli eniten sosiaalisia siteitä

– Tuloksia ei voi suoraan soveltaa koko väestöön. Tutkimukseen osallistuneet olivat hyvin koulutettuja ja ”suurta yleisöä” terveempiä ja heidän joukossaan raportoitiin vähemmän itsemurhia kuin keskimäärin saman ikäryhmän keskuudessa kansallisesti, toteaa tutkija Alexander C. Tsai.

Tutkimuksen mukaan itsemurhat lisääntyivät maailmanlaajuisesti yli 30 prosentilla vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana. Suomessa itsemurhia tehtiin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan 954. Näistä 718 miestä ja 236 naista eli kaksi kolmasosaa itsemurhan tehneistä oli miehiä.

Ilmoita asiavirheestä

Edellinen artikkeliJuoksulähettiläät: Palestiinalaiset tarvitsevat liikkumavapauden
Seuraava artikkeliJuoksulähettiläät: Palestiinalaiset tarvitsevat liikkumavapauden

Ei näytettäviä viestejä